BOTNIA EXPLORATION: FÖRSÄMRAT RÖRELSERESULTAT 3 KV

2022-11-11 09:34:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Prospekteringsbolaget Botnia Exploration hade en nettoomsättning på 0,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (0) och ett rörelseresultat på -1,8 miljoner kronor (-1,3).

"I mitt förra vd-brev i augusti skrev jag om den oacceptabelt långa tiden för hanteringen av markanvisningen som krävs för att starta gruvan i Fäbodtjärn. Jag kan nu meddela att vi åtminstone har fått en handläggare för ärendet och att aktiviteter pågår i ärendet inom Bergsstaten", skriver vd Thomas Söderqvist och fortsätter:

"Vi hyser en förhoppning om att ärendet ska vara klart under innevarande år."Direkt-SE