Botnia Exploration: Förhandlingar med Dragon Mining framskrider

2022-10-28 14:18:59

"Det känns kul och spännande att vi har kommit överens om anrikningsvillkor med Dragon Mining och vi kommer nu att fortsätta diskussionerna om ett slutligt anrikningsavtal. Samtidigt har Bergsstaten börjat handlägga vårt markanvisningsärende, och vi har goda förhoppningar om att vi får vår markanvisning innan årets slut. Dragon Minings verksamhet i Svartliden, som ligger cirka 100 km från Vindelgransele, har flertalet gemensamma nämnare med Botnia och vi ser möjligheter till ett framgångsrikt samarbete i en positiv anda", säger Thomas Söderqvist, t.f. vd för Botnia Exploration.

Cision