Bostad Bostadsrättsföreningarnas elkostnader skenade under förra året. enligt fastighetsförvaltaren Nabo uppgick kostnadsökningen till 38 procent. Sydsverige drabbades hårdast – där var uppgången betydligt högre än riksgenomsnittet.

För bostadsrättsföreningarna som Nabo förvaltar ökade elkostnaderna till 391 miljoner under 2022 från 284 miljoner kronor året innan, motsvarande en uppgång på 38 procent. På kvadratmeterbasis motsvarade det en ökning från 51 kr under 2021 till 71 kr förra året. 

Elkostnaden ökade allra mest för bostadsrättsföreningarna i södra Sverige. Där landade uppgången på 50 procent, det vill säga 12 procentenheter högre än riksgenomsnittet. 

”Många bostadsrättsföreningar har det ekonomiskt tufft med stigande räntor, inflation och kraftigt höjda kostnader för el”, säger Jonas Gustavsson, expert på ekonomisk förvaltning hos Nabo, i en kommentar.

”Just med elen finns det ändå saker man kan göra för att få ner kostnaderna. Det är viktigt att se över sitt elavtal men det finns också åtgärder och investeringar att ta till för att minska sina kostnader på kort och lång sikt”, tillägger han.

Nabo har tagit fram en lista med tips för bostadsrättsföreningar som vill sänka sina elkostnader (se faktaruta). 

Den allmänna kostnadsökningen, inklusive elprisuppgången, riskerar att leda till att bostadsrättsföreningarna behöva höja sina avgifter. En tidigare undersökning från Nabo visade att föreningarna i genomsnitt behöver höja avgifterna med uppemot 40 procent, vilket Privata Affärer rapporterat om.