Bostad Bostadsrättsföreningarnas avgifter har inte hängt med den stigande inflationen och de allt högre underhållskostnaderna. Det menar Jonas Gustavsson som är expert på ekonomisk förvaltning på Nabo. Han befarar nu att många föreningar kommer tvingas höja avgifterna rejält.

Enligt en färsk rapport från bostadsförvaltningsbolaget Nabo så har avgifterna ökat med 2,9 procent under perioden 2017 till 2021. Samtidigt var inflationen under samma period 6,5 procent medan entreprenadindex ökat med 9,6 procent.

Ser man bara på 2021 så var avgiftsökningen 0,6 procent medan inflationen och kostnaden för underhåll och entreprenad båda ökade 2,2 procent.

– Enskilda föreningars ekonomi skiljer sig såklart och en del behöver inte höja avgifterna. Men vår bedömning är, på grund av en låg avgiftsutveckling de senaste åren, ökad inflation och kostnader för underhåll och energi liksom nu den första räntehöjningen på mycket länge, att en stor del föreningar behöver göra gradvisa höjningar av avgifterna och i en del fall rejäla. Annars kan det leda till ökad belåning och mer drastiska avgiftsökningar i framtiden med ännu större konsekvenser, säger Jonas Gustavsson i ett pressmeddelande. 

Han konstaterar att många bostadsrättsföreningar i praktiken haft en reell sänkning av avgiften när den justerats för inflation.

– Det är flera anledningar, exempelvis ett lågt ränteläge och de två senaste årens pandemi då man inte velat höja avgifterna för de boende och skjutit upp underhåll. Avgifterna ska vara anpassade för föreningens kostnadsstruktur som är kopplade till ökningar i olika index, där underhållsplanen är en viktig komponent, säger Jonas Gustavsson.

När nu reporäntan höjs ökar dock kostnaderna för bostadsrättsföreningarnas lån, vilket påverkar föreningens ekonomi och därmed ökad risk för avgiftshöjningar, menar Gustavsson. Han påpekar också att det finns en koppling mellan avgifter och privatekonomi samt mellan avgifter och försäljningspris på bostadsrätten, vilket gör att föreningar inte motiveras att öka avgiften.

– Vi ser att takten för avgiftsökningen är låg, men det kan även vara så att grundnivån på avgifterna är för låg. Det kan alltså vara ett ännu större problem med en större diskrepans än vad förvaltningsdatan visar, vilket då kräver ännu större avgiftsökningar. Det är lätt att underskatta behovet av höjningar och att skjuta på det kan leda till för lågt kassaflöde, ökad belåning och därmed drastiskt höjda avgifter i föreningen, i synnerhet nu då reporäntan höjts, säger Jonas Gustavsson.