Notering Multipelarbitrage är ett spel som kan kosta mycket om man träffar fel skriver Börsveckan i en analys av Storskogen inför noteringen och tycker inte att det är värt att teckna sig för aktier i serieförvärvaren.

”Det är goda tider för förvärvsbolagen men när tidvattnet försvinner så kommer vi se vilka som badat nakna”, summerar tidningen.

Storskogen har sedan starten 2012 samlat ihop över 200 bolag, varav dryga 40 tillkommit under årets första hälft. Portföljen spänner från kakförsäljning till hårvård utan uppenbara synergieffekter mellan verksamheterna där ledningen, något förenklat, får köra på som vanligt efter köp. I en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt menade vd Daniel Kaplan att grupperingen av bolagen i tre affärsområden ger möjligheter till synergier i kompetens och stöttning av verksamheterna från Storskogens sida via styrelserna, men Börsveckan är inte lika övertygade om det.

”Det finns nämligen inte en chans att Storskogens ledning har den expertis som behövs för varje bransch för att kunna ge understöd åt varje dotterbolag vad gäller exempelvis strategier”, skriver tidningens analytiker och konstaterar att en aktieägare i Storskogen bör ha ett stort förtroende för att ledningen kan skapa värde via fortsatta förvärv.

Serieförvärvare, eller så kallade ”compounders”, har varit i ropet den senaste tiden och värderingarna har skjutit i höjden med stöd av tillgång till billigt kapital och så kallat multipelarbitrage där onoterade bolag med lägre värdering värderas upp under börsnoterade ditons paraply.

”Det är ett spel som också kan kosta mycket om man träffar fel”, skriver Börsveckan.

I slutet på september rapporterade till exempel Dagens industri att Storskogen nödgats göra ett aktieägartillskott på drygt 100 miljoner kronor i Tungdykargruppen där redovisningen visade sig vara uppumpad.

Börsveckan är inte ensamma att ifrågasätta serieförvärvarens modell och värdering. Såväl Dagens industri som Affärsvärlden har i sina genomgångar av prospektet landat i att det nog är klokt att inte teckna sig i noteringen som med en värdering på 62 miljarder kronor ser ut att bli den tredje största någonsin på Stockholmsbörsen.

Teckningsperioden löper fram till den 5 oktober med planerad handelspremiär den 6 oktober. Teckningskursen har satts till 38:50 kronor.