Två heta köptips för börsen

Publicerad 2015-04-13 08:59

Aktietips Börsveckan lyfter fram SEB bland de tre storbanker som tidningen synat i det senaste numret. Vidare får ett verkstadsbolag upprepad köprekommendation.

”Det finns tecken på en återhämtning i den europeiska ekonomin och med sin företagsprofil framstår SEB som bra positionerat att dra nytta av detta. Trots en del risker framstår därför aktien som köpvärd”, skriver Börsveckan, som tycker att värderingsrabatten mot Swedbank är för stor.

Nordea, som är lägst värderad av de svenska storbankerna, anses trots detta vara fullvärderad med tanke på riskerna och rådet blir där att avvakta. Även Handelsbanken får rådet avvakta med motiveringen att aktien är fullvärderad.

”Till en kurs på kring 395 kronor så värderas aktien till ett p/e-tal på 16 för innevarande år och i relation till det bokförda värdet så värderas aktien till 1,94 gånger detta räknat på konsensusprognoserna”, skriver tidningen.

Börsveckan lyfter fram Trelleborg som en fortsatt bra köpkandidat över några års sikt och upprepar sitt köpråd.

”Visst har det mesta av potentialen tagits i det senaste halvårets kursuppgång på 50 procent men om börsen fortsätter att förbli stark och den europeiska konjunkturen kommer i gång lite smått framåt sommaren så kan Trelleborg stå klart högre än dagens kursnivå”, skriver tidningen.

För Alfa Laval anses marknadsutsikterna vara ljusa på lång sikt men det närmaste året ser Börsveckan ingen stor potential i kursen, varför rekommendationen blir att vänta.

Elos anses i sin tur inte fel att ha i portföljen, men Börsveckan adderar inte aktien på rådande nivåer.

”Värderingen är för hög”, skriver tidningen.

Börsnykomlingen Troax ser lovande ut och att Latour köpt in sig tungt stärker det intrycket, heter det.

”Vi väljer dock att avvakta någon rapport till innan vi vågar sätta ett köp”, skriver Börsveckan.