BÖRSVECKAN: SÄLJ ELON OCH MOMENT, KÖP VIMIAN OCH MATAS

2022-10-17 07:58:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Börsveckan har två säljråd i sin senaste utgåva, för Elon och Moment Group. Vimian får däremot en höjning till köp, samma råd som gäller för danska Matas, medan Permascands värdering gör att Börsveckan avvaktar.

I somras slutfördes samgåendet mellan Elon och Electra. Börsveckan ser tydliga synergier men tror samtidigt att omsättningen fortsätter att falla med tilltagande nedgång under andra halvåret.

"Vi gillar idén bakom samgåendet och tror att kombinationen fysisk handel och online samt eftermarknaden och logistik kan bli bra. Dessvärre är marknaden för sällanköp iskall så det blir definitivt sämre innan det blir bättre. Tyvärr", skriver Börsveckan.

Moment Group verkar inom en underhållningsbransch som håller på att återhämta sig från pandemin men som nu möter nya utmaningar i form av minskad disponibelinkomst för hushållen.

"Jag tror att vi som bäst kan förvänta oss ett nollresultat nästa år, även med en tillväxt kring 5-10 procent", skriver Börsveckan.

"Utan utdelningar och tillväxt samt låg lönsamhet ser det trist ut, står det i analysen som mynnar ut i ett säljråd.

Permascand erbjuder en spännande exponering mot den växande vätgasmarknaden, men värderingen är därefter. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas men konjunkturutsikterna har försämrats avsevärt varför det är klokt att räkna med en betydligt lägre tillväxt framgent, skriver Börsveckan som avvaktar.

Djurhälsobolaget Vimian har sänkt sin skuldsättning med en rejäl nyemissionen. Det är välkommet då bolaget förvärvar flitigt, skriver Börsveckan som anser att värderingen är överkomlig och därmed lyfter aktien till köp.

Matas är en stor och stabil spelare inom skönhet och hälsa i Danmark, med en mycket aktiv ledning. Om pågående satsningarna bär frukt så är uppsidan väldigt fin, skriver Börsveckan som anser att värderingen är låg och sätter köp.Direkt-SE