Här är bolagen i Börsveckans nya utdelningsportfölj

Publicerad 2016-01-18 08:16

Börsveckan startar året med att komma med en ny utdelningsportfölj. Efter att 2015 års upplaga steg 23 procent är känslan inför 2016 att det börjar bli lite utfiskat.

”I år hittar vi inga spelbolag bland dem som ger 4 procent eller mer påkommande utdelning, vilket är vårt krav för att aktier ska komma i fråga för portföljen”, kommenterar Börsveckan.

Bland de superstabila, stora utdelningsbolagen – läs teleoperatörer och banker – väljer Börsveckan att ta in Tele2. Bland cykliska är Volvo, SKF och Sandvik kandidater men exponering mot tillväxtländer i Kina gör att Börsveckan i stället föredrar Haldex och Beijer Alma.

”Den kategori aktier som är knepigast att hitta är tillväxtbolag med en utdelning som klarar 4-procentsspärren. Ework och DGC är i alla fall två exempel. Vi kostar också på oss att ta in vad vi ser som en turn-around-kandidat, MTG”, skriver Börsveckan.

Följande är en lista på hela Börsveckans utdelningsportfölj, som kommer att uppdateras efter boksluten i februari.

 

– SJR

– Bilia

– Skanska

– Beijer Alma

– MQ

– Tele2

– Haldex

– DGC

– MTG

– Ework

Börsveckan har som vanligt även individuella aktieanalyser. Följande är sammanfattningar av Börsveckans resonemang och råd.

Dedicare är bra för den långsiktige. Lönsamheten är hygglig liksom tillväxtförutsättningarna. Med låga investeringsbehov betyder det utdelningsutrymme. Köp.

Eworks höga utdelning lockar. Bolaget har hög tillväxt men svårt att lyfta marginalerna. Ework är dock skuldfritt och kan skifta ut merparten av vinsten och torde ge en direktavkastning på åtminstone 5 procent. Köp.

Bilias expansion driver lönsamheten. Förvärv genererar intäkter till serviceverksamheten som är den verkliga vinstmotorn. Ovanpå det kommer en hög utdelning. Börsveckan köper aktien till utdelningsportföljen. Köp.

Nobina har en hög utdelningspolicy och värderas ganska försiktigt på Börsveckans antaganden för 2016. Aktien passar den långsiktige investeraren.

Beijer Alma har möjligheter att driva på sin vinstutdelning genom att köpa mindre bolag, speciellt inom fjädertillverkning. Måttlig tillväxt väntas men värderingen är rimlig.

Tele2 är en stabil utdelningsaktie. Tillväxtförutsättningarna är inte lika spännande som förr, men mot detta står bolaget stabilare. Justerat för nettoskulden värderas rörelsen till knappt 9 gånger rörelseresultatet före avskrivningar, vilket är lågt. Aktien har gått svagt de senaste tolv månaderna och Börsveckan ser chans för bottenkänning. Köp.

Lammhults har både kurspotential och hög direktavkastning. Risknivån är ändå sådan att aktien lämpar sig illa för utdelningsjägaren, däremot kan den vara intressant som en chansning i turn-around-kategorin eftersom ledningen har en vettig plan för att lyfta vinsten.

SJR lockar med höga ambitioner och en hög direktavkastning. Även om bolaget inte når sitt tillväxtmål om 500 miljoner kronor i omsättning inom tre år, passar aktien in i en långsiktig portfölj.

MQ har haft en fantastisk utveckling under vd Christina Ståhl och bolaget plockar marknadsandelar. Besparingar, hög lageromsättningshastighet och bra butiksförsäljningsökningar har stärkt kassaflödet. Till ett p/e-tal på cirka 12 för innevarande räkenskapsår ser aktien klart köpvärd ut.

DGC One ger tillväxt till rimligt pris. Under det senaste kvartalet var det marginalpress på bolaget men det finns goda chanser att lönsamheten åter vänder upp. Låg risk, hygglig tillväxt och en direktavkastning på 4-5 procent är en attraktiv mix. Köp.