Aktietips Börsveckan rekommenderar köp av norska bygg- och isoleringsbolaget Bewi och it-konsulten CAG. För Knowit, Alimak, Ctek och Christian Berner blir rådet i stället avvakta. Det framgår av analyserna i den senaste utgåvan av tidningen.

Norska Bewi steg nära 30 procent sedan Börsveckan i fjol rekommenderat aktien, men har sedan dess fallit tillbaka på grund av tuffa marknadsförhållanden i byggsektorn.

Börsveckan väntar sig en återhämtning inom bygg och konstruktion och sjunkande kostnadsinflation, vilket innebär att ebita-marginalen kan klättra uppåt 8 procent 2024. Det blir ett nytt köpråd, med Bewis förvärv av den tidigare konkurrenten Jackon som en av de viktiga pusselbitarna.

It-konsulten Knowit har genom förvärv expanderat kraftigt under det gångna året, vilket har lett till en något ansträngd balansräkning. En svag marginaltrend och oro över konjunkturen gör att 2023 ser ut att bli ett mellanår, skriver Börsveckan och ger rekommendationen avvakta.

En annan av börsens it-konsulter, CAG, påverkas enligt tidningen liksom Knowit av den löneinflation som väntas äta upp en del av årets potential, och med en svagare volymtrend finns det enligt Börsveckan också en risk för att beläggningsgraden påverkas negativt. Bolaget värderas dock lågt relativt konkurrenterna och bedöms ha en bra ägarlista, en fin operativ trend och solida finanser. Rådet blir köp.

Bygghissbolaget Alimak överraskade i fjol med att göra ett storförvärv av bolaget Tractel. Förvärvet har enligt Börsveckan skapat ett behov av att stärka balansräkningen och Alimak har inte oväntat presenterat en företrädesemission. Enligt tidningen finns det många billiga aktier med byggexponering och Alimak sticker inte ut som någon given köpkandidat, även med en hög andel serviceintäkter. Rådet blir att avvakta med aktien.

Batteriladdningsbolaget Ctek har dragit i svångremmen och gör stora besparingar samtidigt som balansräkningen saneras. Frågan är om det räcker i en vikande konjunktur. Aktien har backat drygt 60 procent sedan tidningen gav en säljrekommendation i september i fjol men trots nedgången ser förväntansbilden aningen hög ut, anser Börsveckan som dock ändrar säljrådet till avvakta.

Teknikhandlaren Christian Berner har bytt ut ledningen efter år av underprestation och svag kursutveckling. År 2022 avslutades med fin orderingång och Börsveckan undrar om även marginalen kan börja röra sig mot målet på 9 procent. Tidningen påpekar dock att en ny ledning inte är någon garanti för framgång och att en balansräkning åt det svagare hållet oroar, liksom bolagets historik. Även om värderingen, ev/ebit på knappt 10, inte bedöms så hög är osäkerheten påtaglig, enligt Börsveckan som rekommenderar att avvakta.