Fem färska köptips

Publicerad 2016-10-10 08:09

Aktietips Köp Stora Enso, Nibe, H&M, MQ och ÅF men avvakta med Sweco, Skistar och Uniflex. Det råder tidningen Börsveckan, som med orubbat köpråd kastar ut Bahnhof ur den egna portföljen.

Utmaningar för tillväxt och online avspeglas redan i en låg värdering av klädjätten H&M jämfört med tidigare år. Analytikernas konsensus förutsätter att valutor och råvarupriser fortsätter att vara till problem. Förväntningarna är ”mycket lågt ställda” och då är det läge att vara motvalls, enligt Börsveckan som ger köpråd.

Konkurrenten MQ får upprepat köpråd. Väder och dollarkurs går emot just nu, men online ser det bättre ut och direktavkastning och värdering lockar redaktionen.

Teknikkonsulten Swecos förvärv har belönats med kursuppgång. Verksamheten är välskött men fullvärderad även om förvärven kan fortsätta. Outtalat blir rådet att avvakta.

Börsveckan föredrar Swecos konkurrent ÅF som inte heller är billig, men som kan fortsätta att växa enligt tidningen som ger rådet köp på sin gängse horisont tolv månader.

Låg värdering i kombination med hög direktavkastning ger köprekommendation för Stora Enso där prognoserna justerats ned och omstrukturering börjat verka.

Köpläget består i Nibe med uppsida på 30 procent några år framåt, enligt tidningen som tror att värmeteknikbolaget når utlovade 20 miljarder kronor 2020 i omsättning.

Skistar har haft god lönsamhet, men sämre tillväxt på säsongsberoende skidliftsvistelser. Börsveckan gillar stabiliteten och direktavkastningen, men ger rådet att avvakta med köp till efter vintersäsongen då aktien varit som svagast.

Bemanningsföretaget Uniflex har backat på börsen och tappat marknadsandelar efter att ha höjt priserna. Börsveckan avvaktar trygga besked att lönsamheten verkligen vänt uppåt.

Börsveckan ställde sig så sent som i föregående utgåva fortsatt positiv till bredbandsoperatören Bahnhof och vidhåller sin köprekommendation, men tar nu bort aktien från den egna portföljen med motiveringen att det efter negativa besked om datacentret Elementica saknas ”triggers inom närtid”.