BÖRSVECKAN: KÖP SOLID FÖRSÄKRING, VETERANPOOLEN OCH VOLVO

2023-01-16 08:17:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Börsveckan inleder 2023 med köpråd på Solid Försäkring, Veteranpoolen och Volvo. För Cloetta, NCC, SKF och det finska vin- och spritbolaget Anora blir rådet att avvakta.

De framgår av Börsveckans senaste utgåva.

Sakförsäkringsbolaget Solid Försäkring hämtar in två tredjedelar av sina intäkter via trygghets- och assistansförsäkringar, vilket ger en robust affärsmodell, pekar Börsveckan på. Senast tidningen kikade på bolaget var i samband med avknoppningen från Resurs Holding. Då var p/e-talet kring 16. Nu är värderingen väsentligt lägre samtidigt som Börsveckan bedömer att bolagets affärsmodell kan tåla en lågkonjunktur på ett bra sätt. Tidningen svänger därför om till köp.

Börsveckan gillar Veteranpoolens affärsmodell och potentiellt blir konsultbolaget en vinnare på temat lågpris i en lågkonjunktur. Tidningen sätter köp i Veteranpoolen.

Martin Lundstedt med ledning har jobbat hårt med att skapa ett stabilare Volvo de senaste åren och det har gett resultat. Senaste kvartalsrapporten kom i slutet av oktober och mycket har hänt sedan dess på konjunkturfronten, vilket gör att bokslutet den 26 januari blir en nagelbitare för aktieägarna. Trots tidningens konservativa prognoser ser aktien köpvärd ut, om än att det kan bli en guppig färd.

Den svaga historiken tillsammans med osäkerheten för ett stort projekt som investeringen i en ny fabrik i Nederländerna, med därtill klen avkastning, gör att Cloettaaktien inte lockar Börsveckan som ger rådet att avvakta med godisbolaget.

Med NCC:s stora riskexponering mot bostäder och kontor blir räntekänsligheten en svårhanterlig faktor där Börsveckan har svårt att se några synliga triggers för en större omvärdering av NCC-aktien på ett år. Rådet blir att avvakta.

För SKF slopar tidningen sitt tidigare köpråd tillsvidare och rekommenderar att avvakta. Det är först 2024 Börsveckan kan se att förutsättningar finns för en konjunkturåterhämtning när industriutsikterna förhoppningsvis börjar tinas upp igen och då kan SKF komma ut som ett effektivare bolag där det också torde finnas god hävstång i resultatet när volymerna förhoppningsvis stiger. En trigger i aktien är en extrautdelning som Christer Gardell indirekt förordar.

Det finska vin- och spritbolaget Anora har gjort förvärv som ökat skuldsättningen till nivåer långt över de finansiella målen. Börsveckan ser en risk för utdelningsminskning och lockas inte riktigt av aktien. Tidningen vidhåller rådet att avvakta.Direkt-SE