Köptips i rapportfloden

Publicerad 2014-11-03 09:55

Aktietips Tidningen Börsveckan har plöjt igenom bolagen efter de senaste två veckornas rapportflod och hittat flera köpkandidater.

Rejlers har haft det motigt både operativt och på börsen det senaste året och den senaste kvartalsrapporten var svag. Men på sikt ser aktien billig ut, argumenterar Börsveckan och hänvisar bland annat till att p/e-talet är lägre jämfört med Sweco och ÅF.

”Vi ser en god uppsida i Rejlers på ett års sikt även om det kan dröja ett par kvartal innan man ser resultatet av Peter Rejlers arbete med lönsamheten”, skriver Börsveckan och upprepar köp samt behåller aktien i portföljen.

Ventilationsbolaget Lindab kom med en kanonrapport förra veckan som har fått aktien att återhämta sig helt efter det kraftiga ras som följde halvårsrapporten i somras. Lindab har ett starkt varumärke och har goda möjligheter att ta marknadsandelar i Europa. I år väntas vinsten stiga med drygt 30 procent och nästa år 20 procent, vilket ger ett p/e-tal på knappt 12 för 2015. Börsveckan ser fortsatt fin uppsida.

Hälsokostbolaget Midsonas intäker minskade något under tredje kvartalet men kostnaderna hölls väl i schack vilket gav en god marginal på 9,6 procent. Utan någon tillväxt finns egentligen ingen anledning att äga aktien men under hösten sker bolagets största lanseringsperiod. Om den kan lyfta tillväxten kan utväxlingen bli bra för Midsona som säljer sina produkter med 46 procents marginal. Börsveckan låter köprådet ligga kvar tills nästa rapport men vill se att det skapas tillväxt.

Intrums vinsttrend utvecklas negativt och Börsveckan ser ingen vändning på kort sikt. De senaste åren har Intrum-aktien drivits av nyheter om ökade portföljinvesteringar men nu ser Börsveckan att bolaget går in i en period av lägre sådana och då blir det svårare att se vad som ska agera draghjälp åt kursen. Men Börsveckan tror att kursen kan få stöd av att vinstprognoserna kan visa sig lite för konservativa och att Intrum aviserar återköp och bolagsförvärv. Detta plus att ledningen har hög trovärdighet gör att Börsveckan inte tycker att man bör sälja sina aktier i Intrum men anser samtidigt att potentialen är så pass begränsat att aktien tas bort från listan av köpkandidater.

Billerud Korsnäs vinstmarginaler har tagit ett rejält kliv upp och de förväntade synergierna har nåtts före utsatt tid. Nu flyttar fokus från effektiviseringar till investeringar. Börsveckan anser att värderingen i förhållande till bokfört värde är högt och till det kommer en ganska stor nettoskuld.

”Sammantaget så ser det ut som att marknaden redan tagit höjd för stigande lönsamhet. Det finns dock, med en bra marknad, chans för positiva överraskningar och således ytterligare kurspotential men inte tillräckligt för att motivera ett köpråd”, skriver Börsveckan.

Volvo är en aktie som Börsveckan tidigare varit skeptisk till men nu lutar det åt köpläge. Tre faktorer pekas ut som motivering till att Volvo är något att ha på ett års sikt: ledningen börjar nu leverera enligt besparingsprogrammet, förväntningarna är fortsatt nedtryckta inför 2015, och pressen från ägarhåll är positiv då utrymmet för bakslag är litet. Börsveckan tar sikte på en kurs runt 95 kronor i första hand och höjer rekommendationen till köp.

Sandviks kräftgång på börsen forstätter och senaste kvartalsrapporten hjälpte inte. Utsikterna är fortsatt osäkra och det återstår mycket arbete för att lyfta lönsamheten. Sandviks p/e ligger på nära 17 i år och 14 för nästa år. Atlas Copco ligger på drygt 17 för nästa år.

”Vi anser att värderingsskillnaden är motiverad och ser ingen riktig trigger i Sandvik för tillfället”, skriver Börsveckan och upprepar avvakta-rådet.