”Därför ska du köpa oljebolaget”

Publicerad 2015-03-30 08:51

Aktietips Tillgångar i oljefältet Johan Sverdrup gör familjen Lundins kronjuvel köpvärd, enligt tidningen Börsveckan. Friluftsbolaget anses också ha stor kurspotential.

Det framgår av det senaste numret av tidningen. Lundin Petroleums drygt 22-procentiga andel i Johan Sverdrup gör aktien intressant på lite längre sikt. Då Börsveckan utgår från nuvarande tillgångar ligger substansvärdet runt 130 kronor per aktie, att jämföra med dagens kurs runt 120 kronor, men inklusive Johan Sverdrup kan substansvärdet stiga uppemot 170 kronor per aktie.

”Med tanke på tidsperspektivet (med planerad produktionsstart 2019) och osäkerheten kring oljeprisets utveckling måste beräkningarna tolkas försiktigt, men det är ingen tvekan om att Johan Sverdrup betingar ett pris som vida överstiger dagens aktievärdering”, skriver Börsveckan.

Summa summarum anses Lundin Petroleum som en attraktiv placering, såväl på kort som på lång sikt, med tanke på årets produktionsökningar, bolagets starka balansräkning och de stora tillgångarna i Johan Sverdrup-fältet.

Detaljhandeln kan bli en vinnare i rådande ekonomiska klimat och det gäller i synnerhet segment som växer snabbare än branschsnittet och dit hör Fenix Outdoor enligt tidningen.

Enligt rådande konsensus samt aktiekursen 361 kronor värderas Fenix Outdoor till knappt p/e 16 i år och p/e 14 för 2016. Justerat för nettoskulden värderas rörelsen till 10,4 gånger årets förväntade rörelseresultat och 9 gånger nästa år.

”Det är lägre än genomsnittet för Stockholmsbörsen och med goda tillväxtförutsättningar framstår det som en alltför låg värdering även om man tar hänsyn till att en viss rabatt kan vara motiverad medtanke på att bolagets hemvist är utanför Sverige. Rådet blir köp”, skriver Börsveckan.

Fordonsunderleverantören Hexpol har en lönsamhet som få andra i branschen och har haft en fantastisk kursutveckling.

”Bara sedan oktober har aktien stigit drygt 60 procent och dagens värdering är hög. Precis som börsen som helhet går Hexpol-aktien troligen en lugnare period till mötes efter de senaste månadernas urladdning. På lite längre sikt ser vi dock goda förutsättningar för bolaget att fortsätta sin tillväxtbana”, skriver Börsveckan.

Med en svag kursutveckling värderas Elekta till ett p/e-tal runt 22 i år och knappt 20 nästa år. Rörelsen värderas till drygt 14 gånger årets förväntade rörelseresultat.

”Det hade varit en låg värdering givet den tidigare tillväxten som bolaget uppvisat men under rådande marknad är det en rimlig värdering. Avvakta”, skriver Börsveckan.

För SSAB är överkapaciteten i stålindustrin globalt och påföljande prispress det grundläggande problemet.

”Med fortsatt svaga konjunkturutsikter och pressade priser ser vi ännu inget köpläge i aktien”, skriver tidningen.

Också probiotikabolaget Probi får rekommendationen avvakta av tidningen efter ett kurslyft på 66 procent i år och med 150 procent under de senaste 12 månaderna.

För Sportamore väntar sig tidningen att bolaget får svårt att nå sitt tillväxtmål och att verksamheten troligtvis vänder till vinst först 2016. Flytten till small cap-listan kan öka intresset, men räcker inte för att motivera ett köp.

”Vi väljer att avvakta tydliga indikationer på att resultatutvecklingen går åt rätt håll”, skriver Börsveckan.