Fyra heta köptips för börsen

Publicerad 2015-05-04 09:28

Aktietips Börsveckan rekommenderar köp av Duni, Nobia, Sandvik och SSAB i måndagens nummer - samt av Fortnox i den långa portföljen. För Atlas Copco, Tieto och IFS är tidningens råd att avvakta.

* Nobia visade, äntligen, en stark organisk tillväxt under första kvartalet och tillsammans med tidigare kostnadsgrepp ger detta en rejäl resultatskjuts, menar Börsveckan som ser fortsatt ”god uppsida”, och upprepar sin köprekommendation, trots kursrally i aktien.

* Duni har fått upp försäljningen och tillväxten på senare år har medfört skalfördelar som tillsammans med strukturgrepp stärkt rörelsemarginalen. Enligt Börsveckan, som rekommenderar köp, är fortsatte förvärv nyckeln för aktien.

* SSAB framstår enligt Börsveckan som lågt värderat jämfört med andra cykliska storbolag, även om en viss rabatt anses motiverad med tanke på bolagets volatila resultat. Med flera kvartal i rad med vinstförbättringar finns god chans att riskpremien sänks, vilket kan ge ytterligare kursuppgångar, och en potentiell efterfrågeförstärkning är en extra krydda för bolaget som redan visar bra vinstutveckling. Rådet är köp.

* Fortnox har en riktigt fin position enligt Börsveckan som menar att dagens vinstnivå, satt under press av tunga investeringar, förr eller senare lär öka kraftigt. Risken är att den som köper nu är för tidigt ute, men tidningen anser att aktien ändå är ett bra innehav i den långa portföljen.

* Sandvik (köp) framstår som en intressant investering det kommande året och Börsveckan rekommenderar köp. Rapporten för det första kvartalet visade att vd Olof Faxanders åtgärder börjar ge effekt på lönsamheten och vid en bättrad konjunktur i Europa finns ytterligare hävstång, enligt tidningen.

* I samma analys blir rådet att avvakta i Atlas Copco. Hävstången vid en bättrad europakonjunktur anses mindre och värderingen är klart högre jämfört med sektorkollegan.

* Tietos kvartalsrapport innehöll för många frågetecken för att tidningen ska lockas. Uppförsbacken för att nå helårsmålen kan bli lång. Rådet blir att avstå från aktien.

* Kurspotentialen i IFS anses vara begränsad framöver efter en kursuppgång på drygt 50 procent det senaste året.