Börsveckans nya köpråd

Publicerad 2014-05-05 08:03

Aktietips I senaste numret har tidningen Börsveckan hittat en handfull köpvärda aktier i vitt skilda branscher.

Autoliv har gjort en fantastisk återhämtning de senaste åren men aktien är fortfarande köpvärd, anser tidningen. Kursuppgången har stötts av en mycket stark operativ utveckling och lönsamheten ligger högre nu än före finanskrisen. Autoliv ser ut som en stabilt växande kassako med goda möjligheter att höja utdelningen till ägarna de kommande åren och tidningen bedömer att uppsidan är 15-20 procent.

Unibet är på väg att knoppa av Kambi, enheten inom teknik och drift av odds. För varje aktie i Unibet får man 12 kronor i utdelning plus en aktie i Kambi. Unibet värderas på tillväxt och vinst och Kambiaffären försämrar inte detta, enligt Börsveckan som tror att avknoppningen kan ske utan att kursen faller alltför mycket.

Transmodes siffror för första kvartalet blev svaga och möjligen är det ett bra läge att plocka upp aktien om ledningen får fart på affärerna. Tidningen är dock inte säker på detta och sänker rekommendationen från köp till avvakta.

Rezidor vände till vinst i fjol och mycket talar enligt Börsveckan för att förbättringen fortsätter i år. Tillväxten och skiftet till att en allt större del av vinsten genereras av managementavtal bör på sikt skapa ett företag med högre och stabilare vinstförmåga. Det talar för att aktien är långsiktigt köpvärd, anser tidningen som dock väntar med ett köpråd eftersom Rezidor inte har någon reavärdering i dag.

Nobias första kvartal var relativt bra även om Börsveckan hade hoppats på lite starkare resultatutveckling. Bolagets balansräkning är stark vilket ger utrymme för att vara aggressiv i den konsolidering branschen behöver. Därför upprepar tidningen sitt köpråd.

Beijer Alma visar år efter år att bolaget står i en klass för sig med strålande nyckeltal och till synes bekymmersfri expansion. I år har dessutom dotterbolaget Habia Cable trätt fram som en viktig resultatgivare, även om Lesjöfors fortfarande står för 80 procent av Beijer Almas resultat. Efter den starka starten på 2014 bör bolaget kunna lyfta årets resultat till drygt 11 kronor per aktie vilket ger p/e 16. Beijer Alma förtjänar en hög värdering, enligt tidningen.

Note har haft svårt att parera svängningar i efterfrågan på bolagets produkter. Ett trendbrott kan komma under andra halvåret då bolaget räknar med att dra i gång ett projekt som väntas leda till mer tillverkning i större skala i Sverige. Därmed bör det finnas utrymme för ett marginallyft, anser Börsveckan och upprepar sin köprekommendation.

Electrolux inledde 2014 med en rivstart, men man bör vara försiktig med att övertolka enstaka kvartal då bolaget ofta bjuder på överraskningar. Den fortsatt goda trenden i Nordamerika och en ljusnande bild i Europa talar ändå i aktiens favör och köprådet upprepas, med förbehållet att det är relativt hög risk.

Oniva Online Group, listat på First North, levererar internettjänster till små och medelstora företag. Vid börsens stängning på skärtorsdagen smög bolaget ut ett pressmeddelande om att revisorerna haft synpunkter på årsredovisningen för 2013. Bland annat har ganska många närstående personer haft transaktioner med bolaget, nyheter som rubbar förtroendet. Börsveckan anser att aktien är fortsatt intressant fundamentalt men att värderingen knappast blir högre med liknande händelser.