Köptips från Börsveckan

Publicerad 2014-02-24 09:17

Aktietips Verkstads-, spel- och friluftsbolaget pekas ut som en köpvärd trio i senaste numret av tidningen Börsveckan.

Verkstadsbolaget VBG lockar tidningen till köp då 2014 ska bli ännu bättre än förra året. Trots att VBG är verksamt som underleverantör till den hårt konkurrensutsatta bilindustrin har verkstadsbolaget hittat sitt fack med god lönsamhet och kraftfulla marknadsandelar, påpekar tidningen och menar att en hög värdering av bolaget ändå kan motiveras utifrån det resultatlyft som väntas i år. Ett större förvärv kan även ge stöd åt det välskötta bolaget. Rådet blir köp.

Seniormobiltelefontillverkaren Doro rosade knappast marknaden med sitt bokslut. Men Börsveckan överger inte Doro för det. Den svacka som syntes i den organiska försäljningstillväxten under det fjärde kvartalet bedöms som temporär och för den långsiktige finns det ingen anledning att trycka på mobiltelefonens säljknapp.

Det nyligen börsdebuterande badrumsbolaget Sanitec har förvisso fått en fin start på börsen men Börsveckan bedömer ändå att det tar ett tag innan bolaget har fyllt sin värderingskostym och sänker sin rekommendation till avvakta.

Godisbolaget Cloetta har haft en närmast fenomenal utveckling på börsen efter samgåendet med konkurrenten Leaf för två år sedan. Dock menar tidnigen att den höga godisvärderingen inte lämnar något utrymme för negativa överraskningar. Rådet blir att vänta med köp efter kursuppgången.

Spelbolaget Unibet köpstämplas. Spelaktien är förvisso inte undervärderad efter de senaste årens kursklättring. Men det finns tre bra argument till köp. För det första, avknoppningen av det egenutvecklade vadslagningssystemet Kambi. Dessutom kan ett intressant förvärv ge stöd åt kursen. Till sist hamnar en fortsatt god organisk tillväxt bland plusargumenten.

Friluftsbolaget Fenix Outdoor har haft ett väldigt starkt år på börsen bakom sig och möjligen går aktien på kortare sikt in en lugnare fas. Tidningen manar dock till köp på ett års sikt. Detta då bolagets tillväxt kan antas vara hög framöver med flera förvärv samt branschkonsolidering.

IT-bolaget Proact letar alltjämt efter formen enligt Börsveckan. Dock är bolaget på väg mot mer normala vinster. Men det är inte tillräckligt för att tidningen skall rekommendera köp.

IT-bolaget Enea får behålla sin köprekommendation trots att bolagets beroende av den svaga telekombranschen. Eneas komponenter anses dock centrala för kundernas utrustning och därmed inte särskilt lättutbytliga. Rådet blir fortfarande köp trots avsaknad av betydelsefull händelse i närtid.