Tillväxtmaskin het aktie

Publicerad 2011-11-07 11:13

Börsveckan rekommenderar köp för Rejlers, Beijer Alma, Betsson, Bilia, Wise Group och Meda i veckans analyser. Avvakta blir rådet för Lammhults, Indutrade och SSAB.

Rejlers imponerar med sin tillväxt på 40 procent hittills i år, givet konjunkturoron. Nästa år, när marknaden väntas mattas av, är frågan hur debiteringsgraden påverkas. En ökning respektive minskning av debiteringsgraden, som låg på 76 procent under de första tre kvartalen i år, påverkar rörelseresultatet motsvarande 11 miljoner kronor. Börsveckan räknar med en prognos för innevarande år om 6:20 kronor per aktie, vilket ger p/e 9,5. Börsveckan anser detta som ganska attraktivt och att aktien passar i en långsiktig portfölj.

Lammhults möblerar om. Förra veckan meddelade bolaget att det renodlar till att fokusera på möbler och inredningar och det återstår att se om detta ger önskad effekt och i så fall när. Efter tre förlorade år är Lammhults balansräkning den enda ljuspunkten. Den planerade försäljningen av Eyewear och en fastighet värderad till 65 miljoner kronor, har ledningen utrymme för offensiva förvärv. Men det är lång väg tillbaka och även om resultatkurvan vänder upp nästa år känns inte aktien köpvärd, enligt Börsveckan som väljer att avvakta.

Beijer Almas rapport var inte dålig, men att orderingången växer sämre än försäljningen är ett litet orostecken. Aktien värderas till p/e 12, där den legat historiskt sett och utan en högre värdering får man lita till att koncernens vinsttillväxt driver upp kursen. Just nu ökar vinsten med 7 procent. Lägg till att utdelningen lär blir 7 kronor per aktie, som ger direktavkastningen 6 procent, vilket ger en avkastningspotential på 13 procent. Det är inte illa och Börsveckan behåller rekommendationen köp, trots lite oro för vinsttillväxten på kort sikt.

Betssons värdering känns låg för ett icke-skuldsatt bolag som växer 15 procent oberoende av konjunkturläget, men det som hämmar är ju förstås risken i sektorn. Betsson går, efter försäljningen av den turkiska verksamheten samt köpet av Betsafe, in i en ny fas där det gäller att anpassa sig till de nya regulatoriskt miljöerna och hittills har bolaget gjort det bra. Så länge som det inte längre blir några stora nyheter på den legala fronten tror Börsveckan att aktien kommer att fortsätta att stiga på sin fina, konjunktursäkra tillväxt.

Wise, noterad på First North, har gått bra framåt de senaste åren. En lågkonjunktur kan sabba trenden men ett p/e på 7 och en direktavkastning på 10 lockar Börsveckan som rekommenderar köp.

Indutrade har en utmärkt historik och goda tillväxtsikter. Kruxet är att aktien inte är billig nog för att vara ett fynd men inte heller säker nog för att vara en trygg hamn. Börsveckan räknar med att den organiska tillväxten faller till 5 procent nästa år och att nettoomsättningen landar på 8 miljarder 2012. Med en rörelsemarginal på 10 procent ger det en nettovinst på 13:50 kronor per aktie vilket i sin tur innebär p/e 13. Det är klart högre än snittet för industrigrossister men det är befogat på grund av bolagets stabila historik och höga lönsamhet. Men Börsveckan tror att värderingen inte kommer att öka i rådande börsklimat och ställer sig avvaktande till aktien i nuläget.

Bilia fortsätter att vara missförstått av börsen och det svala mottagandet av den senaste rapporten ger tillfälle att tanka mer aktier, tycker Börsveckan. Bilias vd flaggar för att Nybilsförsäljningen sjunker till normala nivåer nästa år, efter höga nivåer både 2009 och 2010. Börsveckan räknar med värre, att den faller med 20 procent. Däremot väntas servicedelen fortsätta växa och sammantaget blir Börsveckans prognoser för Bilia en vinst per aktie runt 12 kronor 2011 och 11 kronor för 2012, vilket ger p/e 8 respektive 8,7. Det innebär konkret en uppsida på 20 procent från nuvarande kurs.

SSAB kom med en överraskande stark niomånadersrapport men värderingen är påfallande låg. En väntad inbromsning i världskonjunkturen gör att risken är hög för att nästa år blir en besvikelse, enligt Börsveckan. Det stora frågetecknet på sikt är SSAB:s strategi för Asien som bara står för 6 procent av försäljningen i nuläget. Att bolaget valt att inte etablera sig med egen tillverkning i Kina kan visa sig vara ett misstag, enligt Börsveckan.

Meda kom med ett godkänt resultat för det tredje kvartalet och med fina kassaflöden och en låg värdering är aktien fortfarande attraktiv. Det finns riks att lönsamheten inte kommer att hänga med riktigt då Meda har ett antal lanseringar i pipeline samt att bolaget har kostnader för etableringar på flera nya marknader. Men att ta kortsiktigt press känns helt okej givet att det är investeringar i framtida tillväxt, anser Börsveckan som tror att bolaget kan överraska positivt.

I några kortanalyser rekommenderar Börsveckan att ”ta hem den lilla vinsten” i Finnvedenbulten samt att det är hög risk för kursfall i Dannemora Mineral. NGS Group får fortsatt köpråd efter niomånadersrapporten.