Fem färska köpråd

Publicerad 2014-04-28 08:07

Aktietips Tidningen Börsveckan pekar ut flera köpkandidater i senaste numret.

* Verkstadsbolaget Trelleborg ”drämde till med en stark rapport”, och anses förtjäna sin premievärdering då koncernen har starka finanser, stigande lönsamhet och är extremt välskött, men potentialen på kort sikt betecknas som begränsad. På ett års sikt tror dock Börsveckan på stark kursutveckling, då tidningen spår en vinsttillväxt runt 15-20 procent både 2014 och 2015, och ett tidigare köpråd upprepas.

* Bioteknikbolaget Medivirs partner Johnson & Johnson har lanserat Medivirs hepatit C-preparat Simeprevir, och det ser bra ut. Ett stadigt kassaflöde sänker den finansiella risken, och konsensusförväntningen är enligt Börsveckan en vinst på 7,2 kronor per aktie i år, 6,2 kronor 2015 och 8,2 kronor 2016, vilket ger p/e 15 för 2014. Börsveckans bedömning är att Simeprevir har goda chanser till en uthållig position inom hepatit C-behandling, och även här upprepas ett tidigare köpråd.

* I fertilitetsbolaget Vitrolife är p/e-talen desto högre, men ”med en mycket fin tillväxt och lönsamhet har bolaget gång efter annan inte bara försvarat” detta utan även visat att det är välförtjänt. Här upprepar Börsveckan sitt köpråd med hänvisning till överraskande bra lönsamhet och chans till fortsatt hög tillväxt, vilket ger återstående uppsida i aktien.

* Ventilationsbolaget Systemairs aktie har hamnat i en svacka efter problem på flera fronter, men p/e ligger fortfarande på höga 23. Börsveckan anser att svårigheterna är av tillfällig karaktär, exempelvis problemen i nya tyska storförvärvet Menerga, som gör produkter för simhallar och en mild vinter som hämmar försäljningen av luftridåer från Frico. Det förstnämnda betecknas som en utmaning, ”men å andra sidan blir uppsidan desto större om den negativa trenden kan brytas”. En reservation lämnas också för utvecklingen i Ryssland, men Lindab-reavinsten möjliggör fortsatta företagsköp, och de senaste veckornas kursfall anses erbjuda en möjlighet att komma in i ett välskött bolag.

* Bilden av fettbolaget AAK som en bra långsiktig placering stärktes av det första kvartalets rekordstarka resultat och av att utsikterna för resten av året är ljusa. Tack vare en stark vändning för fettbolagets chokladverksamhet bör resultatet nu etablera sig på högre nivåer än tidigare, förutsatt att chokladpriset inte åter börjar falla.

Dock: trots detta råvaruberoende framstår AAK som ett stabilt koncernbygge, vilket enligt Börsveckan gör att aktien passar bra i en långsiktig portfölj.

* Kontrakttillverkaren Partnertechs kursuppgång under 2013 beror i första hand på en ökad riskaptit på börsen och i andra hand på ett bra andra halvår, framför allt det fjärde kvartalet. Den senaste kvartalsrapporten var dock ett smolk i bägaren, med ett kursfall på 13 procent.

Bolaget ser ut att ha hamnat i gamla hjulspår igen, vilket inte bådar gott för framtiden. En trigger vore att sälja av allt utom Elektronikdelen, som växte 26 procent under det första kvartalet, men Börsveckan tror inte att det kommer att ske under det närmaste året. Räknat på en något bättre utveckling för verksamheten utanför Elektronik och en fortsatt stark utveckling där kan en årsvinst på 1:75 kronor nås, och därmed ett p/e-tal på cirka 15. Men ”det lockar inte i dagsläget och rådet stannar därför på avvakta”.