Kinas president Xi Jinping i samband med ett besök i Saudiarabien den 8 december 2022.

Aktier Tunga investerare positionerar sig för en kraftig återhämtning på den kinesiska aktiemarknaden. Slopade coronarestriktioner bäddar för ett stort uppsving i konsumtionen runt om i Kina, enligt förvaltaren Wenli Zheng på investeringsfirman T Rowe Price. 

De strikta coronarestriktionerna och krisen i fastighetssektorn låg som en vit filt över den kinesiska ekonomin under 2022. Men efter Kommunistpartiets kongress i oktober, när president Xi Jinping cementerade sin maktposition i landet, har regimen vidtagit flera åtgärder för att få igång ekonomin, enligt investeringsfirman T Rowe Price. 

Marknaden har välkomnat kursändringen, det kinesiska samlingsindexet CSI 300 är upp nära 18 procent sedan bottennoteringen i mitten av oktober.

Kina har övergett nolltoleransprincipen mot coronaviruset, vilken tidigare lett till omfattande nedstängningar. Dessutom har regimen lanserat ett stödprogram riktat mot fastighetssektorn. Sammantaget gör det att utsikterna förbättrats avsevärt, enligt T Rowe Price. 

– För investerare som funderar på var de ska allokera kapital sticker Kina ut, uppger förvaltaren Wenli Zheng i analysen. Han ansvarar för bolagets ”China Evolution”-fond. 

– Medan västvärlden brottas med stigande räntor och kvantitativ åtstramning går Kina i en annan riktning genom att implementera penning- och finanspolitiska åtgärder för att stödja den ekonomiska tillväxten, tillägger han.

För tillfället plågas dock Kina av skyhöga dödstal sedan coronasmittan tagit fart efter att restriktionerna lättades upp. 

– Vi tror dock att återhämtningstakten också kan bli snabbare än vad marknaden förväntar sig. Efter det kinesiska nyåret (22 januari 2023, reds. anm.) kan den ekonomiska verksamheten i stort sett återgå till det normala. Återöppningen kommer sannolikt att ge ett stort uppsving för inhemsk konsumtion och privata investeringar, uppger Wenli Zheng vidare i analysen. 

Förvaltaren betonar samtidigt att det institutionella ägandet på den kinesiska aktiemarknaden är det lägsta på fem år och att värderingarna ligger under det historiska genomsnittet. Det ger en ”fördelaktig” risk-avkastningskvot, enligt Wenli Zheng.

Men det är inte bara T Rowe Price som dras till den kinesiska aktiemarknaden, rapporterar den amerikanska finanskanalen CNBC

Hedgefonder har varit stora nettoköpare av kinesiska aktier under åtta av de senaste tio veckorna, visar en sammanställning av storbanken Morgan Stanley. Aktieköpen motsvarar 80 procent av hedgefondernas totala position på de kinesiska börserna som dumpades under de första tio månaderna av 2022. 

Förhoppningen är att Kinas återöppning ska utlösa en lika kraftig återhämtning som på börserna i Europa och USA efter att västländerna hävde sina coronarestriktioner, skriver finanskanalen CNBC.