Rapporter Volvo, Stora Enso, H&M och SCA finns med bland de bolag som rapporterar på torsdagen. Här är vad analytikerna tror om resultaten.

Volvo kl. 0720: Utdelning och orderingång i fokus

När Volvos marknad nu mattas av hamnar nivån på nedgången under det fjärde kvartalet och signaler kring 2020 i fokus i bokslutsrapport.

Orderingången och storleken på utdelningen blir också viktiga parametrar att hålla koll på, menar bedömare enligt en rad analyser som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

”Nedgången i aktivitet väntas visa sig i orderingången och resultatet i det fjärde kvartalet, även om vi förväntar oss att Volvo avslutar året med en liknande position för kassan som för ett år sedan, vilket är mer än bolaget behöver”, sammanfattar Kepler Cheuvreux i en analys.

Snittestimatet enligt Infronts sammanställning av 14 analytikerprognoser indikerar att Volvos orderingång på lastbilar minskade cirka 22 procent till 46.586 fordon under fjärde kvartalet.

I niomånadersrapporten flaggade Volvos vd Martin Lundstedt för att Volvo ”står inför en period av tuffare marknadsförhållanden”.

”Under tredje kvartalet fortsatte vi att dra ned på våra produktionsvolymer och ytterligare justeringar kommer att genomföras kommande kvartal”, skrev han i rapporten i oktober.

Nordea tror att fjärde kvartalet 2019 kommer att vara det första kvartalet i cykeln med försäljningsminskning.

Snittförväntningarna från Infront pekar på att Volvos försäljning sjönk 7,8 procent till 97,5 miljarder kronor fjärde kvartalet.

Rörelseresultat för Volvokoncernen spås uppgå till 8,3 miljarder kronor, vilket kan jämföras mot ett justerat rörelseresultat om 10,6 miljarder kronor motsvarande kvartal 2018. Rörelsemarginalen spås uppgå till 8,5 procent, en nedgång från 10,0 procent på justerad bas.

Marginalminskningen väntas ha synts inom både Lastbilar och Anläggningsmaskiner. Volvo Lastbilars rörelsemarginal väntas ha minskat till 9,4 procent (10,9) och inom VCE spås marginalen ha sjunkit till 9,6 procent (10,6) i det fjärde kvartalet, enligt Infront.

När det gäller 2020-utsikterna är marknaden nyfiken på om Volvo står fast vid sina prognoser kring lastbilsmarknaderna, där förväntningarna i oktober var att Europa skulle sjunka omkring 14 procent till 275.000 lastbilar 2020 och Nordamerika skulle gå ned närmare 30 procent till 240.000 fordon.

Goda nyheter vad gäller återföringen till aktieägarna ligger också inbakat i många analytikers förväntningar.

”En annan möjlig trigger vi ser är kapitaldistributionen: vi förväntar oss en extraordinär utdelning för 2019 på 5:00 kronor utöver vanliga utdelningen 5:50 kronor och möjligen ett återköpsprogram under 2020”, skriver Nordea.

Snittprognosen från Infront ligger på en ordinarie utdelning från Volvo om 5:48 kronor per aktie (5:00) och en extra utdelning om 5:00 kronor (5:00).

Volvos rapport väntas torsdagen den 30 januari kl 7.20. En rapportpresentation, som också webbsänds, inleds kl 9.00.

Stora Enso kl 0730: Resultatnedgång väntas

Massa- och pappersjätten Stora Enso väntas rapportera en nedgång av omsättning och resultat för det fjärde kvartalet jämfört med samma period ett år tidigare. Även jämfört med det tredje kvartalet väntas en rejäl resultatminskning, vilket bolaget också flaggat för.

”Till följd av kontinuerligt lägre massapriser under det fjärde kvartalet, svag säsong och negativa effekter från planerade underhållsstopp förväntar vi oss (ett lägre resultat)”, skriver Kepler Cheuvreux i en analysuppdatering inför bokslutet.

Enligt Infronts sammanställning av tio analytikers prognoser väntas i genomsnitt ett operativt rörelseresultat om 151 miljoner euro för det fjärde kvartalet, ned från 271 miljoner euro för ett år sedan, och också klart lägre än de 231 miljoner som rapporterades för det tredje kvartalet.

Omsättningen väntas i snitt uppgå till 2.406 miljoner euro (2.657) och den operationella rörelsemarginalen därmed till 6,3 procent (10,2).

Stora Enso har tydligt varnat för lägre siffror, då bolaget i samband med niomånadersrapporten spådde ett operativt rörelseresultat i intervallet 100-180 miljoner euro för det fjärde kvartalet.

Bolaget hänvisade då till ett försämrat affärsklimat till följd av geopolitisk osäkerhet, handelskrig och risken för en hård brexit. Samtidigt spådde bolaget att efterfrågeökningen för Stora Ensos verksamhet i stort skulle fortsätt att avta, och att efterfrågan på papper i Europa skulle minska ytterligare.

Stora Enso har redan undanröjt en av marknadens stora frågor; om och hur bolaget skulle omvärdera sitt skogsinnehav, efter att flera sektorkollegor gjort detta. Värdering till verkligt värde och icke-operativa poster påverkade rörelseresultatet (IFRS) positivt med 600 miljoner euro under det fjärde kvartalet, meddelade bolaget tidigare i januari.

Rapporten blir den första som presenteras av Stora Ensos nya vd Annica Bresky, som den 1 december efterträdde Karl-Henrik Sundström.

Rapporten väntas på torsdag 30 januari, klockan 7.30. Telefonkonferenser hålls klockan 11 och klockan 14.

SCA kl. 0800: Lägre försäljning och resultat

Skogsbolaget SCA står inför en minskning av såväl försäljning som resultat i det fjärde kvartalet när bokslutet presenteras. Det menar analyskåren enligt Infronts sammanställning av sju analytikers prognoser.

”Till följd av kontinuerligt lägre priser för massa och kartong i det fjärde kvartalet, kombinerat med negativa effekter från planerade och oplanerade stopp inom massa- och pappersverksamheterna, förutser vi relativt svaga kortsiktiga resultat”, skriver Kepler Cheuvreux inför rapporten.

Enligt Infronts sammanställning väntas försäljningen minska med knappt 2 procent till 4.832 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, jämfört med samma kvartal ett år tidigare. Det justerade rörelseresultatet väntas i snitt uppgå till 599 miljoner kronor, ned från 1.143 miljoner för ett år sedan.

”Även om bolaget kommer att gynnas av högre massapriser under 2020 förväntar vi oss att det motverkas av lägre priser på kartong, grafiskt papper och träprodukter”, fortsätter Kepler Cheuvreux om den väntade utvecklingen under året.

Kartongpriserna har sjunkit under året och kan vara ned med upp till 15 procent, skriver mäklarfirman vidare och hänvisar till det ökade utbudet, som gör det svårare för producenter att hålla priserna uppe.

På plussidan har SCA höjt sitt pris på barrsulfatmassa med 40 dollar till 860 dollar per ton. Om det högre priset accepteras av marknaden innebär det att den långa prisnedgången från som högst 1.230 dollar per ton från sommaren 2018 är över för denna gång. Höjningen gäller dock först från den 1 februari 2020 och påverkar således inte det fjärde kvartalet.

Rapporten väntas på torsdagen 30 januari, klockan 8. En telefonkonferens för media och analytiker inleds klockan 10.

H&M kl. 0800: Lönsamhet och varulager i fokus

Med en redan känd kvartalsförsäljning riktas blickarna mot H&M:s brutto- och rörelsemarginal när bokslutet släpps på torsdag. Andra fokusfrågor är varulagernivån, butiksexpansionen 2020 och utdelningsförslaget. Och om H&M följer traditionen kommer försäljningsutvecklingen för december och stora delar av januari att redovisas.

Den redan kända kvartalsförsäljningen, för perioden september-november, blev 61,7 miljarder kronor (56,4). Rörelseresultat i det fjärde kvartalet väntas enligt Infronts sammanställning av 18 analytikers estimat ha stigit till 4.741 miljoner kronor (4.302). Rörelsemarginalen spås landa på 7,7 procent (7,6) och bruttomarginalen på oförändrade 54,2 procent.

Några punkter att ha koll på inför rapporten, enligt de analyser Nyhetsbyrån Direkt tagit del av:

* En central fråga inför rapporten är hur H&M:s varulagernivå utvecklat sig. Vid utgången av det tredje kvartalet var lagrets bokförda värde drygt 42 miljarder kronor. Lagret utgjorde då 18,5 procent av omsättningen, upp från 18,3 procent kvartalet innan. Valutajusterat minskade dock lagret något. H&M:s mål är att minska lagret som andel av försäljningen till mellan 12 och 14 procent. När målet sattes upp var planen att det skulle nås 2019-2022. Sedan dess har H&M slutat prata om tidpunkten men behållit själva målintervallet.

* H&M:s aktieutdelning har legat cementerad på 9:75 kronor de senaste fem åren där förväntningar funnits om en sänkning de senaste tre åren. Även denna gång ligger en sänkning i konsensuskorten där 16 analytiker i snitt räknar med 9:40 kronor. Medianvärdet ligger dock på oförändrade 9:75 kronor.

* Bokslut innebär också en prognos för hur många nya butiker H&M väntas öppna innevarande år 2019/2020. Bedömningen för 2018/2019 var ursprungligen 175 nya butiker netto, något som i slutänden visade sig bli ett nettotillskott på 110 butiker, en ökning på drygt 2 procent jämfört med året innan.

* H&M kommer sannolikt redovisa sin försäljningsutveckling för perioden efter kvartalets utgång, det vill säga december och stora delar av januari. Sett till bolagets största marknad Tyskland backade klädhandeln i december men ligger så här långt i januari på plus. I en analys inför rapporten räknar RBC med att H&M redovisar en försäljningsökning december-januari i lokala valutor på 5 procent.

* En joker inför torsdagen är H&M:s tillväxtmål. Sedan 2017 är siktet inställt på att koncernens försäljning i lokala valutor ska öka med 10 till 15 procent per år. Sedan målet sattes har dock landskapet förändrats och tillväxtbidraget från fler fysiska butiker är inte längre lika tydligt. För 2019 landade tillväxten i lokala valutor på 6 procent så frågan är om H&M ska behålla sitt mål.

”Tillväxten skulle nås av en större andel onlineförsäljning i kombination med fler fysiska butiker och det var så klart lättare att nå målet utifrån det expansionsperspektivet. Det är möjligt att man ska ta bort det någon gång. Men vi kan komma dit och vi har det internt för att spänna bågen”, sade vd Karl-Johan Persson till Nyhetsbyrån Direkt i samband med att rapporten för det tredje kvartalet presenterades.

H&M:s bokslut väntas torsdag den 30 januari klockan 8.00 och följs av en presskonferens klockan 9.30 samt en telefonkonferens klockan 14.00.

Spara
Här parkerar du pengarna i börsoron
Gästkrönika
Förvaltaren: Virusspridning i USA avgör börshumöret
Börsen
Viss återhämtning efter nedgång på 5 procent
Fonder
Så har fondspararna agerat under börsdramatiken
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Aktiechatt
Fredag kl. 10: Aktiechatt med Marcus Hernhag
Olja
Virusepidemin: Oljepriset faller för femte dagen i radLägsta noteringen sedan julen 2018
27/2
Healthcare Direkt om coronaviruset och forskningen
Aktie
Kurskollaps för Norwegians aktie
Analyser
Här är torsdagens aktierekar
Aktie
DI: Finansinspektionen sanktionsprövar Oscar Properties
Rapport
Ökad förlust för kursraketen
Aktie
Vinstvarning från Microsoft
Rapport
Zalando något över förväntan
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bostad
Fjärde kvartalet: Fortsatt ökning av sålda bostäder
Aktietips
Handelsbankens tradingtips: Ett bolag som inte drabbas av coronaoronEn intressant nivå att ta position på
Foto: Shutterstock
Corona
Sparekonomerna: Därför ska du inte drabbas av panikHack i kurvan – eller början till en krasch?
Sparande
SCB: Kraftigt minskande sparande
Foto: Shutterstock
Fonder
Guldfonder vinnare när omvärldens börser rasarStark utveckling även för guldgruvorna
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Sektor
Livsmedel: Nya sektorvarningar i coronavirusets spår
Analys
Berenberg: Tre köpvärda verkstadsbolag efter börsraset
Foto: Shutterstock
Sektor
Två billiga stjärnor i verkstaden"Produktion och lager lägre än efterfrågan"
Ränta
Riksbanksledamot: Noll ingen ny nedre gräns
Deklarationen
En dag kvar: Skaffa digital brevlåda för tidig skatteåterbäringDeklarationstjänsten öppnar 17 mars
Foto: Johan Nilsson/TT
Analys
SAS: Nordea sänker estimat och riktkurs på grund av coronaeffekter