Dr Sannas offentliggör memorandum för nyemission i samband med planerad notering på Nordic MTF

2017-12-04 12:00:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Dr Sannas AB (publ) ("Dr Sannas" eller "Bolaget") offentliggör memorandum för nyemission i samband med planerad notering på NGM:s handelsplattform Nordic MTF.

Styrelsen för Dr Sannas har beslutat att genom nyemission av Bolagets aktier erbjuda allmänheten i Sverige och Finland att teckna aktier i Bolaget ("Erbjudandet"). Vidare har styrelsen för Dr Sannas ansökt om notering av Bolagets aktier på Nordic MTF ("Noteringen"). Syftet med Erbjudandet och Noteringen är att bland annat att sprida ägandet i Bolaget och stärka Dr Sannas varumärke.

Erbjudandet i korthet: 
  • Styrelsen har beslutat om en nyemission av högst 166 667 nya B-aktier som tillför Bolaget högst cirka 3,0 MSEK före emissionskostnader.
  • Styrelsen har även beslutat om ytterligare en nyemission som innebär att Bolaget vid stor efterfrågan på Erbjudandet i marknaden kan tilldela högst 55 555 ytterligare B-aktier, motsvarande högst cirka 1,0 MSEK.
  • Erbjudandepriset uppgår till 18,00 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde om cirka 23,3 MSEK före Erbjudandet.
  • Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 6 december till och med den 19 december 2017. Leverans av tilldelade aktier sker snarast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 3, 2018.
  • Styrelsen för Dr Sannas har ansökt om att Bolagets aktier ska noteras på Nordic MTF. Bolaget beräknar första dag för handel till den 26 januari 2018.

Bakgrund och motiv 
Dr Sannas har haft en stark tillväxt under Bolagets historik, med lansering av ett antal nya naturliga hudvårdsprodukter under varumärket Dr Sannas det senaste året. Bolagets ambition är att år 2018 lansera minst tolv nya naturliga hudvårds- och hälsoprodukter, vilket Bolaget anser borgar för en fortsatt snabb utveckling av verksamheten.

För att kunna fortsätta denna tillväxt och våg av nya produktlanseringar framöver samt stärka Dr Sannas varumärke ytterligare, genomför Bolaget nu Erbjudandet med den efterföljande Noteringen. Bolaget avser att använda anskaffat kapital för ytterligare marknadsföring av varumärket Dr Sannas och dess produkter. Därutöver möjliggör ett utökat rörelsekapital större lager. Detta är något som behövs ifall Dr Sannas produkter ska finnas hos större aktörer, vilket är ett av Bolagets kortsiktiga mål.

Dr Sannas tillväxtambitioner och breddade produktutbud gör att Bolaget kontinuerligt tar ny mark och mot bakgrund av detta bedömer Dr Sannas att noteringen med tillhörande kapitalanskaffning är rätt väg att gå för att ta nästa steg i utvecklingen.

Daniel Ehdin, medgrundare och VD för Dr Sannas kommenterar: 
"Det är med glädje och spänning som Dr Sannas nu tar nästa steg i sin expansionsresa. Efter ett händelserikt år med lyckade produktlanseringar och kraftig omsättningsökning blickar vi nu fram emot en fortsatt snabb och expansiv framtid. Välkomna att teckna aktier och var med och skapa framtiden inom naturliga hälso- och hudvårdsprodukter tillsammans med oss."

Memorandum och anmälningssedel 
Memorandum och anmälningssedel hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.drsannasab.se, Invesdor Oy:s webbplats www.invesdor.com/drsannas, samt på Mangold Fondkommission AB:s webbplats www.mangold.se.

Rådgivare 
Invesdor Oy är arrangör i samband med Erbjudandet. Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Augment Partners AB kommer att vara Bolagets Mentor i enlighet med regelverket för Nordic MTF. Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se,tel. +46 708 624 740

Kort om Dr Sannas 
Dr Sannas utvecklar och säljer hudvårds- och hälsoprodukter som endast innehåller naturliga, vildvuxna och ekologiska ingredienser som är skonsamma och hälsofrämjande för kroppen och huden. www.drsannas.com

Viktig information 
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

http://news.cision.com/se/dr-sannas-ab/r/dr-sannas-offentliggor-memorandum-for-nyemission-i-samband-med-planerad-notering-pa-nordic-mtf,c2406886

http://mb.cision.com/Main/16657/2406886/762173.pdf

Cision

Foto: Pablo Martinez monsivais/AP/TT
Tullförhandlingarna
Amundi: Därför blir det ett handelsavtal"Detaljer och formuleringar kvar att lösa"
Foto: istock
Placera
Danske: Vikta upp amerikanska aktier i portföljen
Foto: Yvonne Åsell/SvD/TT
Bostad
Föräldrar tvingas låna till barnens bostäderVar fjärde har förälder som medlåntagare
Indien
Indiskt börslyft efter förmodad Modi-seger
Krönika
Hernhag: Tillväxtfavoriter som är dyrare vanligt
Fonder
Odin startar svensk småbolagsfond
Köptips
Tre köptips från Börsveckan
Börsen
Verkstad pressar börsen
Foto: istockphoto
Aktieråd
DI: Nedsida på 20 procent i investmentbolagetRekommenderar sälj av Bure
Foto: Henrik Montgomery/TT
Bank
SHB: Pyrande missnöje efter Oktogonen-beslutet
Foto: Am Nabril/AP
Oljepriset
Opec-signal om att fortsätta begränsa produktionen
Asien
Blandad utveckling i Asien
Fonder
Bolagen som Blecher är mest imponerad av
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Chatt
Hernhag: Fem småbolag för långsiktiga
Foto: Audun Braastad/NTB/TT
17 maj
Här är norska storbankens aktiefavoriter
Försäkring
Extrema prisskillnader på MC-försäkringarKan skilja tiotusentals kr mellan bolagen
Aktie
Thomas Cooks aktie kraschar efter nollad riktkursÄger bland annat Ving
Foto: istockphoto
Resor
"Ingen anledning till oro för Vings resenärer"Resegarantin gäller
Aktie
Stefan Persson fortsätter tanka H&M-aktier
Köptips
Köptips från Erik Penser
Analys
Analys: Positiv utdelningsöverraskning att vänta från SEB
Pension
Nu stoppas svenskars skattefria pensioner i Portugal
Bostad
Mäklarkedjan: Spekulanternas boprisförväntningar stiger
Bostad
Valueguard: Stigande bopriser i april
Foto: istockphoto
Investeringsbluff
Rekordmånga klagar på finansbluffar"Varning för oväntade samtal"
Foto: Pontus Lundahl/TT
Resebolagen
Tufft för resejättarnaFjolårets värmebölja minskade efterfrågan på vintersol
Foto: istockphoto
Kina
Stora utflöden från Kina