BÖRSEN: VERKSTADSBOLAG LEDER BRED NEDGÅNG, OMXS30 -1,2%

2021-05-19 09:59:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen inledde onsdagen med ett brett nedställ som endast ett fåtal av de mest omsatta bolagen lyckades undkomma.

Vid klockan 9.45 var OMXS30 ned 1,2 procent till nivån 2.222. Aktier för 3,4 miljarder hade då omsatts på Stockholmsbörsen. Även bland de ledande Europabörserna syntes nedgångar om än inte av lika stor magnitud som i Stockholm. Frankfurtbörsen var ned 1 procent medan Paris- och Londonbörsen backade något under 1 procent.

Verkstadsbolag visade på störst nedgång i den tidiga handeln, där SKF och Sandvik föll med runt 3 procent vardera. Morgan Stanley sänker sin rekommendation för Sandvik till jämvikt från övervikt och för SKF till undervikt från jämvikt.

Securitas hade också en svag start på dagen med en nedgång på 3 procent. Swedish Match gick mot strömmen, upp knappt 1 procent som enda bolag på OMXS30 på plus.

Kundanskaffningsbolaget Catena Media kom med ett ebitda-resultat just över det preliminära intervall om 23,9-25,0 miljoner euro som bolaget meddelade i april. Aktien steg drygt 1 procent i det bistra börsklimatet.

Konsultföretaget BTS släppte siffror i linje med sin preliminära guidning i det första kvartalet. Resultatprognosen om ett väsentligt bättre resultat 2021 än under 2020 och i linje med resultatet under 2019 upprepades. Även BTS låg på plus, upp 1,5 procent.

LMK Group, som äger Linas Matkasse, förbättrade sitt justerade ebitda-resultat till 40,3 miljoner kronor (31,8) i kvartalet. Bolaget ser en stark trend men möter nu tuffare jämförelsesiffror. Aktien sågs upp 0,3 procent.

En mycket kraftig tillväxt online bidrog till att lyfta Björn Borgs siffror under första kvartalet. Aktien belönades med en uppgång på 13 procent.

Rapportvinnare var även Generic med en uppgång på 15 procent i öppningshandeln. Bolaget, som bedriver telekomverksamhet med fokus på områden där det ställs höga krav på tillförlitlighet, mer än fördubblade sitt nettoresultat under kvartalet till 4,5 miljoner kronor.

Anotos dotterbolag Knowledge AI har tecknat ett tvåårigt distributionsavtal i Sudiarabien med ett minsta försäljningsåtagande om 6 miljoner dollar. Aktien var en vinnare med en uppgång på 18 procent.

Transplantationsbolaget Glycorex vände till förlust under det första kvartalet med en vikande omsättning med press från pandemin. Aktien föll 6 procent.

Forskningsbolaget Isofol Medical meddelade villkoren i sin kapitalanskaffning, där bolaget siktar på att ta in 0,4 miljarder kronor med en potentiell övertilldelningsoption om ytterligare 0,1 miljarder kronor. Teckningskursen i företrädesemissionen fastställdes till 6:40 kronor per aktie, vilket kan ställas mot tisdagens stängningskurs på 11:72 kronor. Villkoren 3:4 innebär att aktieägare av fyra befintliga aktier kan teckna sig för tre nya aktier. Investerarna tycktes inte gilla vad de såg utan handlade ned aktien 6 procent.

På samma tema har Aerowash tagit in 17 miljoner kronor i en riktad emission till kursen 8:50 kronor per aktie. Styrelsen har även beslutat om en företrädesemission om högst 25 miljoner kronor. Aktien rasade ned 19 procent.

Nordea Markets höjer sin rekommendation för ÅF Pöyry till köp från behåll. Riktkursen är 320 kronor. Aktien var upp 2 procent.

På onsdagen är det premiär på First North för Twiik, som utvecklar digitala verktyg för tränare och gym. Inför noteringen gjorde bolaget en nyemission av units på 16 miljoner kronor. Teckningskursen för en unit bestående av fyra aktier och en teckningsoption var 24:40 kronor. I den tidiga handeln gjordes avslut på cirka 4:10 kronor.


Diagram: Stockholmsbörsen OMXS30 den 19 maj

image

Källa: InfrontDirekt-SE