BÖRSEN: VÄNTAS ÖPPNA NEDÅT MED EUROPA

2023-01-19 08:40:31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen ser ut att inleda torsdagen nedåt, efter att ha handlats upp något upp på onsdagen. Press kommer från fortsatta nedgångar på Wall Street under onsdagskvällen i spåren av klen amerikansk makrodata och att Tokyobörsen har rekylerat nedåt.

"Samtidigt ger svagheterna ökade förhoppningar att Fed närmar sig räntetoppen", noterar Daniel Bergvall, analyschef vid SEB, i ett marknadsbrev.

Terminerna för Frankfurt- respektive Parisbörserna var vid 08.30-tiden ned runt 0,6 procent. Den svenska aktiemarknaden väntas enligt IG Markets förhandel öppna vid -0,5 procent. I onsdags steg det svenska storbolagsindexet OMXS30 med 0,3 procent till nivån 2.219.

Catena Media har meddelat att nedskrivningar kommer att tynga resultatet för det fjärde kvartalet. Bolagets justerade ebitda-resultat, inklusive avvecklad verksamhet och exklusive poster som påverkar jämförbarhet, landade preliminärt på 12,7 miljoner euro (13,2), motsvarande en marginal på 40 procent (41).

Sportboksleverantören Kambi har inför bolagets kapitalmarknadsdag på torsdagen antagit nya långsiktiga finansiella mål, däribland att år 2027 nå intäkter på 2-3 gånger helåret 2022 års nivåer och ett rörelseresultat överstigande 150 miljoner euro.

Även Inission, som erbjuder produktions- och logistiktjänster till industrikunder, har fastställt nya mål i samband med sin kapitalmarknadsdag.

Affiliate-bolaget Adtraction förvärvar danska Adservice för motsvarande 260 miljoner kronor. För att delfinansiera förvärvet genomfördes på onsdagskvällen en riktad emission på 100 miljoner kronor där teckningskursen blev 35 kronor per aktie, vilket var 14 procent under stängningskursen.

Nanosatellitbolaget Gomspace styrelseordförande Jens Maaløe och företagets vd Niels Buus lämnar sina positioner, i det förstnämnda fallet på grund av sjukdom, enligt besked från bolaget.

Handelsbanken har höjt sin kortsiktiga rekommendation för Lindab till köp men sänkt den korta rekommendationen för Systemair till behåll.

I fastighetssektorn har Nordea sänkt sina rekommendationer för SBB och Atrium Ljungberg till sälj. Samma analyshus har samtidigt höjt sina riktkurser för Sagax och Castellum med upprepade köprekommendationer.

Sobi har fått sänkt rekommendation av Nordea till behåll. Specialistläkemedelsbolagets stora beroende av sina hemofiliprodukter har, enligt Nordea, på senare tid gjort Sobi sårbart mot hot såsom schweiziska Roches Hemlibra och andra faktor VIII-produkter.

Från orderfronten har det rapporterats att food tech-bolaget Agtira har tagit en order värd drygt 100 miljoner kronor över en treårsperiod.

I makroväg väntas under torsdagen ett norskt styrräntebesked, ett penningpolitiskt protokoll från ECB och en del USA-statistik.Direkt-SE