BÖRSEN: VÄNTAS ÖPPNA LÄTT UPP, SMÅ RÖRELSER EFTER FED-PROTOKOLL

2023-02-23 08:42:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Terminerna för ledande Europabörser handlades på lätt plus inför torsdagens öppning. Rörelserna på finansmarknaden har varit små efter onsdagskvällens Fed-protokoll, som visade på en fortsatt vilja att bekämpa inflationen med räntehöjningar.

Vid 8.30-tiden hade den tyska DAX-terminen gått upp 0,3 procent och i Paris låg CAC40-terminen på plus 0,2 procent. Enligt IG Markets förhandel indikerades en uppgång i samma härad i den svenska öppningshandeln.

På USA-börserna backade breda S&P 500 0,2 procent på onsdagen och indexet var oförändrat räknat från Stockholmsbörsens stängning. Teknik- och tillväxttunga Nasdaq Composite steg 0,1 procent under dagen.

I Asien var börserna blandade på torsdagen. Japan höll stängt för firande av kejsarens födelsedag, vilket ledde till dämpade volymer i hela regionen.

Samhällsfastighetsbolaget SBB:s hyresintäkter hamnade på 1.850 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2022 (1.695). Driftöverskottet blev 1.105 miljoner kronor mot 1.082 miljoner kronor året innan medan förvaltningsresultatet sjönk till 656 miljoner kronor (1.220). SBB har för närvarande diskussioner om försäljning av fastigheter för ytterligare 6 miljarder kronor. Bolaget ser att obligationsmarknaderna börjar öppna upp och att prissättningen på företagets obligationer förbättras för varje dag.

SBB har också beslutat att utvärdera förutsättningarna att notera dotterbolaget Sveafastigheter.

Fastighetsbolaget Neobo, som nyligen knoppades av från SBB, hade hyresintäkter på 204 miljoner kronor i senaste kvartalet (193) och ett förvaltningsresultat på 11 miljoner kronor (23).

Specialistläkemedelsbolaget Calliditas rörelseresultat låg på 32,5 miljoner kronor i det gångna kvartalet (-222). Bolaget spår en nettoförsäljning för läkemedlet Tarpeyo, vid behandling av den sällsynta njursjukdomen Iga-nefrit, i intervallet 120 till 150 miljoner dollar för 2023.

Den franska konkurrensmyndigheten har utfärdat ett "Statement of Objections", som inkluderar flera parter inom vitvarubranschen och där Electrolux i Frankrike påstås ha agerat i strid med konkurrensreglerna i Frankrike åren 2009- 2014. Det kan inte uteslutas att utfallet kan få en väsentlig inverkan på Electrolux resultat och kassaflöde, skriver vitvarukoncernen i ett pressmeddelande.

Lundin Minings justerade ebitda-resultat blev 354 miljoner dollar i fjärde kvartalet (623). Gruvbolaget upprepar sina produktions- och capexprognoser för 2023, som angavs i januari.


Vidare bland rapporter ökade försvarsföretaget W5 Solutions ebita-resultatet till 8,0 miljoner kronor i fjärde kvartalet (2,4). Nettoomsättningen steg till 78 miljoner kronor (55). Etableringen av ett nytt strategiskt partnerskap med det amerikanska försvarsteknikföretaget Shield Al kommer med höga förväntningar i spåren av en tilltagande efterfrågan på den marknaden, enligt vd Daniel Hopstadius.

För medicinteknikföretaget Elos Medtech minskade rörelseresultatet till 17,6 miljoner kronor (25,3) i senaste kvartalet.

Axichem, Zaplox och Stayble har aviserat företrädesemissioner. Även Rizzo har beslutat om emissioner och om företrädesemissionen inte fullföljs riskerar bolaget att försättas i konkurs. Cavotec har genomfört en riktad nyemission som tillför 165 miljoner kronor till teckningskurs 13:25 kronor, vilket var något över onsdagens stängningskurs.

På rekommendationsfronten har Nordea Markets nedgraderat Better Collective till behåll från köp.Astra Zeneca handlas från torsdagen utan rätt till halvårsutdelning om 20:69 kronor.

På torsdagens fortsatta rapportagenda finns bland annat Lundbergs, den kinesiska USA-noterade näthandelsjätten Alibaba och sent i kväll Lundin Gold.

Torsdagens statistikagenda innehåller definitiv KPI för januari inom euroområdet och från USA preliminär BNP för fjärde kvartalet samt veckosiffra över nyanmälda arbetslösa.Direkt-SE