BÖRSEN: VÄNDER UPP, USA-SKRIVELSE SÄNKER ERICSSON, OMXS30 +0,8%

2021-10-22 12:55:08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fredagen innebar en tilltagande uppgång på Stockholmsbörsen efter ännu en dag fylld av kvartalsrapporter.

Essity och Boliden gick åt varsitt håll efter rapport medan Ericsson backade efter att ha fått skriftlig kritik från USA:s justitiedepartement.

Klockan 12.40 hade OMXS30 stigit 0,8 procent till 2.343 och aktier för 11,2 miljarder kronor var omsatta på Stockholmsbörsen.

Av OMXS30-bolagen rapporterade Boliden och Essity där den förstnämnda aktien föll 5,9 procent, medan den senare steg 3,6 procent.

Bolidens rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager var 16 procent sämre än förväntningarna, enligt Infronts sammanställning. Resultatet påverkades enligt bolaget av lägre volymer och högre kostnader på grund av större planerade underhållsstopp, högre energipriser samt löneinflation.

Essity visade upp svagare omsättning men bättre justerat resultat än analytikerna väntat sig. Bolaget aviserade också ett nytt mål om en försäljningstillväxt på över 5 procent. Affärsområdet Personal Care var ett utropstecken med klart högre organisk tillväxt och högre marginal än förväntat.

Bland övriga storbolag tappade Ericsson 3,2 procent. USA:s justitiedepartement anser att telekombolaget har brutit mot sina skyldigheter enligt ett förlikningsavtal som ingicks i december 2019.

Autoliv visade ett lägre resultat än väntat och bilsäkerhetsföretaget sänkte dessutom samtliga sina helårsprognoser för 2021. Den organiska försäljningstillväxten spås nu bli endast cirka 8 procent, medan tidigare bedömning var cirka 16-18 procent. Bolagets vd Mikael Bratt sade dock i rapporten att bolaget sett indikationer på en lite bättre tillgänglighet på halvledare i Asien och Nordamerika, Autoliv sjönk initialt efter rapporten men hämtade sig snabbt och var upp 2,1 procent.

Billerud Korsnäs siffror var bättre än väntat över hela linjen och förpackningstillverkaren uppgav att marknadsutsikterna för kommande kvartal är positiva. Aktien belönades med en uppgång på 4,5 procent.

Rörelseresultatet för Holmen, som rapporterade vid lunchtid, var lägre än förväntat och tyngdes av en negativ jämförelsestörande post på 151 miljoner för kvartalet. Posten avsåg en skadad turbin vid kartongbruket i Workington, en skada som Holmen bedömer täcks av försäkring även om utredningen ännu inte är klar. Holmen var ned marginella 0,3 procent.

Lifco lyckades inte leva upp till förväntningarna. Resultatet efter skatt var 13 procent sämre än väntat och aktien tappade 2,2 procent.

Inte heller Munters kunde infria förhandstipsen. Det justerade rörelseresultat var 17 procent sämre än väntat och fukthanteringsbolaget väntar sig att problemen i försörjningskedjan håller i sig under första halvåret 2022. Aktien handlades ned hela 10 procent.

Hälsovårdsbolaget Midsona föll 6,2 procent efter sin rapport som visade ett något förbättrat resultat för det gångna kvartalet. Leveransstörningar, dåliga skördar och dyrare råvaror har fått bolaget att förbereda prishöjningar, enligt vd Peter Åsberg.

Inom fritidssegmenet presterade Dometic något bättre än förhandstipsen, men det räckte inte för marknaden som handlade ned aktien 1,7 procent. Leveransproblem och rusande kostnader har hållit tillbaka utvecklingen enligt vd Juan Vargues.

"Vi har väntat länge på att det skulle bli bättre men så är det inte utan det är fortfarande stökigt. Man går och undrar hur länge vi ska lida", sade Dometic-vd:n till Nyhetsbyrån Direkt.

Försvarsbolaget Saab demonstrerade en kraftigt ökad orderingång medan intäkter och resultat var i linje med förväntningarna. Den justerade rörelsemarginalen var högre än väntat, medan kassaflödet var negativt. Aktien fick tummen ned och backade 2,5 procent.

Biogaia har höjts till köp av Carnegie, som anser att aktien handlas med betydande rabatt mot sektorkollegorna och har potential med stöd av accelererande försäljningstillväxt. Biogaia var upp 2,9 procent.

Omsorgsbolaget Livihop har fått sitt verksamhetstillstånd för personlig assistans indraget av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Aktien handelsstoppades efter beskedet och hade då hunnit sjunka 2,5 procent under blygsam handel.Graf: OMXS30 på fredagen

image

Källa: InfrontDirekt-SE