BÖRSEN: UPPGÅNG VÄNTAS UNDER STARK RAPPORTSTORM

2023-02-02 08:37:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen väntas få en positiv inledning på en rapporttung torsdag. Inte mindre än sju bolag inom OMXS30 index har under morgonen rapportsläpp. Sett till de mest omsatta storbolagen har rapportsäsongen därmed gått in i andra andningen. Bland småbolagen återstår dock en hel del rapporter även framgent under de kommande veckorna.

Asienbörserna handlades övervägande högre på torsdagen när fokus riktades mot den amerikanska centralbankens räntehöjning. Magnituden på börsuppgångarna var på många håll blygsamma.

I USA lyfte kurserna efter Federal Reserves räntebesked och den efterföljande presskonferensen. Utfallet blev, som väntat, en höjning av styrräntan med 25 punkter. Börsen reagerade initialt negativt, men vände sedan upp något.

Under Fed-chefen Jerome Powells presskonferens tog däremot börserna ett rejält språng upp och huvudindexen handlades alla på grönt innan de sjönk tillbaka mot handelsdagens slut. Räknat från Stockholmsbörsens stängning steg S&P 500 index med 1,4 procent.

Vid 8.30-tiden visade terminshandeln för de ledande Europabörserna på uppgångar. Noteringarna för börserna i Paris och Frankfurt pekade mot uppställ på 0,7 procent vardera. Förhandeln hos IG indikerade en uppgång på 0,8 procent.

Alfa Lavals bokslut bjöd på ett justerat ebita-resultat som inkom något över förväntningarna i kvartalet medan utdelningen låg i stort sett i linje med förväntningarna enligt Infronts konsensus. Orderingången låg 5 procent över förväntningarna. Verkstadsbolaget förväntar sig att efterfrågan under det första kvartalet 2023 kommer att bli ungefär som i det fjärde kvartalet 2022.

Nordea redovisade, i likhet med övriga storbanker denna rapportperiod, ett högre räntenetto än förväntat för det fjärde kvartalet. Detta bidrog till att rörelseresultatet överträffade förväntningarna med 13 procent. Banken höjde även sin utdelning och meddelade att den räknar med en avkastning på eget kapital på över 13 procent för helåret 2023.

SKF levererade en oförändrad utdelning på 7 kronor per aktie för helåret 2022. Det justerade rörelseresultatet stack ut på uppsidan, 14 procent över Infronts konsensus. Kullagerföretaget SKF uppger att den organiska försäljningstillväxten under första kvartalet 2023 förväntas bli "i mitten av ett ensiffrigt positivt intervall", jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Electrolux, som redan i januari kom med en vinstvarning för kvartalet, visade mindre avvikelser på nedsidan var gäller resultatet i jämförelse med marknadens förväntningar. Vitvarutillverkaren ser en utmaning att under 2023 kompensera sig för negativa externa faktorer.

ABB redovisade en något lägre operativ ebita-marginal än vad analytiker hade räknat med för det fjärde kvartalet. Orderingången var också något under förväntan, men bolaget räknar i nuläget inte med någon större nedgång i efterfrågan, även om den höga inflationen skapar osäkerhet.

Evolutions ebitda-resultat avvek endast marginellt från Infronts förväntningar. Så var även fallet för omsättningen. Livekasinounderleverantören förväntar sig att nå en ebitda-marginal i spannet 68-71 procent för helåret 2023.

Kinneviks resultat i det fjärde kvartalet tyngdes av en nedskrivning på 10 procent av det redovisade värdet av bolagets onoterade investeringar.

Utanför rapportsäsongen släppte Bonava reviderade mål som speglar utvecklingen högre upp i resultaträkningen än tidigare. Samtidigt uppgav bostadsutvecklaren att de beslutat "att se över alternativen för den norska verksamheten". Både en eventuell försäljning såväl som möjligheter till att hitta synergier eller vidare effektivisering av nuvarande verksamhet ligger på bordet.

Husqvarna har fått se sin rekommendation sänkt till sälj från behåll av Nordea.

Samma bank har även nedgraderat sin rekommendation för Axfood till sälj från behåll.

Swedbank har efter tisdagens rapport fått en höjd riktkurs med tjugo kronor till 230 kronor av Citi Investment Research. Aktien har stigit de senaste dagarna.

Pareto sänkte efter onsdagens rapport sin rekommendation för Getinge till behåll från köp. Nordea valde dock att höja riktkursen till 275 kronor från tidigare 260 kronor med en bibehållen köprekommendation efter medicinteknikbolagets rapport.Direkt-SE