BÖRSEN: UPPGÅNG VÄNTAS EFTER INTENSIV RAPPORTMORGON

2023-02-16 08:35:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen gick mot uppgång i den öppningshandel som väntar efter torsdagens intensiva rapportmorgon, samtidigt som amerikanska räntor fortsatt svagt uppåt och kronan stärktes något mot dollarn. Gamingbolaget Embracer och molnkommunikationsbolaget Sinch var några av morgonens mest emotsedda delår.

Med en halvtimme kvar till öppning indikerades en öppning omkring 0,4 procent upp för Stockholmsbörsen, att döma av optionshandel på IG. Terminerna för de större europeiska börserna var samtidigt upp med ungefär motsvarande nivåer.

De asiatiska börserna steg på bred front i spåren av onsdagens uppgångar på Wall Street. Kinas börser fick stöd av uttalanden från president Xi Jinpings uttalanden om att stöd kommer ges till konsumtion och investeringar.

Vid sidan av rapportfloden meddelade så väl livekasinobolaget Evolution som biometribolaget Fingerprint att aviserade extrastämmor ställs in till följd av kritik mot incitamentsprogram.

Potentiellt påverkande för telekombolaget Ericsson redovisade amerikanska sektorkollegan Cisco högre resultat än väntan på onsdagskvällen. Även prognosen för 2023 var bättre än väntat och aktien handlades upp omkring 7 procent i efterhandeln.

Embracer var först ut i morgonens svenska rapportflöde, och det var med svagare resultat än väntat, men upprepade prognoser för så väl 2022/2023 som 2023/2024.

Rörelseresultatet i det brutna räkenskapsårets tredje kvartal kom in på 226 miljoner kronor, mot förväntningarna 914 miljoner kronor, enligt Infronts estimatsammanställning. Omsättningen var något bättre än väntat, men den organiska försäljningstillväxten var på -3 procent mot förväntningar på 0 procent.

En försämrad justerad rörelsemarginal hänvisas till avskrivningar av spelutvecklingskostnader som lanserades tidigare under året, bland annat Saints Row, med lägre investeringsavkastning (ROI). Prognosen är att bolagets pipeline av spel kommer prestera bättre än årets tidigare lanseringar, skriver vd Lars Wingefors.

Sinchs kvartalsrapport för fjärde kvartalet kom också in med svagare omsättning och något svagare resultat än väntat. Det justerade ebitda-resultatet var dock i princip i linje med förväntan på 960 miljoner kronor.

En svagare konjunktur har påverkat Sinchs röst- och meddelandeaffär, vilket bidrog till att tillväxten i det fjärde kvartalet var lägre än i tredje kvartalet 2022.

"Blickar vi framåt i 2023 förblir makroekonomin osäker. Vi prioriterar alltjämt lönsamhet och kassaflöde och väntar oss ingen omedelbart förbättrad tillväxttakt", skriver Sinchs tillförordnade vd Johan Hedberg i bokslutsrapporten.

Kjell & Company, som säljer tillbehör till hemelektronik, redovisade ett rörelseresultat som sjönk till 52,5 miljoner kronor (85,9) för fjärde kvartalet. Den justerade ebita-marginalen sjönk till 7,5 procent (10,7). Nettoomsättningen sjönk med 7 procent med en jämförbar minskning på 10,6 procent. Kjell & Company upplevde en mer återhållsam kund under årets slutskede och såg en minskad försäljning under julhandeln.

Installationsföretaget Instalco redovisade ett ökat rörelseresultat till 261 miljoner kronor (212) och en omsättningsuppgång till 3.590 miljoner kronor (2.648). Orderstocken ökade med 23,3 procent. Instalco ser en stark efterfrågan på installationstjänster och investeringsviljan är sammantaget på en hög nivå, enligt vd Robin Boheman.

Eltel, som säljer tekniska tjänster till ägare av infrastrukturnät, redovisade negativt operativt ebita-resultat och en lätt nettoomsättningsnedgång. Bolaget har initierat ett åtgärdsprogram för att spara mer än 10 miljoner euro per år.

Hotellbolaget Scandic redovisade lägre omsättning och resultat än väntat medan fastighetsbolaget Nyfosa redovisade högre driftnetto och totala intäkter än väntat.

Ljudboksföretaget Storytel vände till vinst på ebitda-nivå, 39 miljoner kronor (-86), medan rörelseresultatet landade på -46,8 miljoner kronor (-125). Nettoomsättningen ökade till 867 miljoner kronor (741). Vissa nyckeltal var redan kände efter besked från i början av januari.

Verkstadsbolaget AQ Groups rörelseresultat växte till 148 miljoner kronor (113) i fjärde kvartalet och nettoomsättningen ökade till 1.974 miljoner kronor (1.498).

Nordisk Bergteknik, verksamt inom berghantering och grundläggning, redovisade rörelseresultatuppgång till 78,3 miljoner kronor (39,8) för fjärde kvartalet och en organisk tillväxt på 20 procent (16).Direkt-SE