BÖRSEN: UPP I ÖPPNINGEN, EMBRACER RAPPORTSJUNKER, OMXS30 +0,5

2022-08-18 09:53:05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen handlades upp i torsdagens inledande handel. Rapportaktuella Embracer sjönk efter sin rapport och flera aviserade förvärv, medan Nibe noterades högre.

Strax innan 10-tiden stod OMXS30 0,5 procent högre på 2.045 och på hela Stockholmsbörsen var aktier vid den tidpunkten för 2,3 miljarder kronor omsatta. I Europa var huvudindexen spretiga. Tyska DAX stärktes 0,4 procent, medan brittiska FTSE100 handlades ned 0,2 procent.

Inom OMXS30 gick SBB och Ericsson bäst med 2,9 respektive 2,1 procent. SEB tappade mest med 0,7 procent.

Gamingbolaget Embracer redovisade en drygt fördubblad omsättning för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret på 7.118 miljoner kronor med ett högre justerat ebitda-resultat. Den organiska tillväxten landade på minus 12 procent, men bolaget spår att den blir positiva 20–35 procent för innevarande räkenskapsår.

Embracer aviserade också om flera förvärv med hemlig köpeskilling. Förvärven, tillsammans med ett ej offentliggjort, kommer att bidra med 550–750 miljoner kronor till det justerade rörelseresultatet under helåret 2022/2023 för att successivt öka under de två helåren efter det.

Nibe stärktes i stället 4,5 procent. Värmeteknikbolagets kvartalssiffror kom in högre än väntat. Nibe har noterat brist och prishöjningar på material och komponenter, men bedömer att dess egna priser kommer att hinna ifatt prishöjningarna under andra halvåret. En svagare krona har även bidragit positivt, tillsammans med tidigare prishöjningar.

Kjell & Company backade 1,8 procent. Nettoomsättningen steg, medan det justerade ebita-resultatet sjönk. Den jämförbara tillväxten jämfört med samma period i fjol var 10,2 procent.

Nordisk Bergteknik, verksamt inom berghantering och grundläggning, var en av vinnarna med en uppgång på 7,1 procent. Bolaget rapporterade en 86-procentig ökning av nettoomsättningen och en organisk tillväxt på 25 procent. Det justerade rörelseresultatet steg också märkbart.

Bland andra vinnare och förlorare fanns Ovzon och Novotek. Den förra rusade 11,3 procent efter en markant minskning respektive ökning av rörelseförlusten och omsättningen, medan den senare rasade 18 procent. Omsättningen och rörelseresultatet sjönk.

Bland andra nyheter har Altor sålt hela sitt innehav i Ctek, motsvarande 9,9 procent av aktierna. Enligt Infronts avslutsstatistik var rabatten 11 procent. Aktien föll 6,1 procent.


Graf: OMXS30 torsdagen den 18 augusti

image

Källa: InfrontDirekt-SE