BÖRSEN: TYDLIG NEDGÅNG I LINJE MED ÖVRIGA EUROPA, OMXS30 -2,3%

2022-09-01 17:38:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tendensen var tydligt nedåtriktad på Stockholmsbörsen på torsdagen och utvecklingen var likartad även på de större Europabörserna.

I Sverige backade Silf/Swedbanks industri-PMI till 50,6 i augusti från 52,5 i juli, den lägsta nivån sedan i juni 2020 och dessutom den tredje månaden i rad med sjunkande index.

Vid stängning hade OMXS30 backat 2,3 procent till 1.875 och aktier för 16,1 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. I övriga Europa backade Frankfurtbörsens DAX-index 1,7 procent och Parisbörsens CAC40 sjönk 1,4 procent.

Bland storbolagen låg Sinch i botten med en nedgång på hela 7,4 procent. Sektorerna industri och råvaror gick svagt och nedgångar noterades på 5,1 procent för Sandvik och 4,7 procent för Boliden.

Electrolux handlades ned 3,7 procent. Aktien har fått en sänkt rekommendation av investmentbanken JP Morgan till undervikt, och även neddragen riktkurs. JP Morgan har sänkt sin riktkurs även för andra industribolag, bland dem Atlas Copco A som backade 2,9 procent. Sandvik-avknoppningen Alleima föll hela 9,6 procent.

Ensamma på plus inom OMXS30 var ett par traditionellt defensiva aktier. Tele2 steg 1,1 procent, medan Swedish Match och Telia var nära nog oförändrade.

Volvo Cars stoppar produktionen vid sin fabrik i kinesiska Chengdu tillfälligt sedan staden stängts ned i ett försök att begränsa spridningen av covid-19. Volvo Cars sjönk 5,4 procent.

Isofol Medical rasade 31 procent till 0:819 kronor sedan forskningsbolaget meddelat att det inte är motiverat att driva Agent-studien vidare. I början av augusti meddelade Isofol att Agent-studien i fas 3 inte nått sina mål och även vid det tillfället rasade aktien.

Xintelas dotterbolag inom onkologi, Targinta, har presenterat nya prekliniska data för antikroppen TARG9 vid en kongress. Bland annat visades data som inkluderade stark och specifik bindning av TARG9 till integrin a10ß1. Xintela handlades upp 7,9 procent.

Programvarubolaget Vitec backade 4,9 procent sedan SEB Equities sänkt sin rekommendation för aktien till behåll från tidigare köp.

Medicinteknikbolaget Bonesupport höll kapitalmarknadsdag på torsdagen och uppdaterade inför detta sina finansiella mål, där bolaget nu siktar på 40 procents försäljningstillväxt åren 2023-2025. Bonesupports vd Emil Billbäck sade dock vid kapitalmarknadsdagen att antalet ortopediska ingrepp i Europa ännu inte kommit tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Aktien backade 3,5 procent.

Soltech föll 14 procent till 15:38 kronor. Bolaget meddelade att det gör en nyemission på cirka 228 miljoner kronor med företrädesrätt till teckningskursen 11 kronor. Likviden ska finansiera fortsatt expansion genom förvärv i Sverige, Nederländerna och Spanien samt fortsatta investeringar i dotterbolag.

Latours substanspremie är för närvarande hög och många av investmentsbolagets innehav värderas högt, skriver Affärsvärlden i en analys som mynnar ut i en säljrekommendation för aktien. Latour sjönk 4,1 procent.OMXS30 torsdagen den 1 september

image

Källa: InfrontDirekt-SE