BÖRSEN: TUNGT FALL FÖR H&M, AUTOLIV LYFTER, OMXS30 +0,5%

2023-01-27 12:51:16

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fredagen innebar en lätt uppgång för Stockholmsbörsen. Rapportperioden har gått in i en intensivare fas och kvartalssiffror gav i många fall bränsle till att flytta aktiekurser.

H&M föll på en större resultatmiss medan SSAB lyfte efter en rapport som mottogs desto bättre av marknaden.

Omkring klockan 12.40 hade storbolagsindexet OMXS30 stigit 0,5 procent till 2.202 och aktier för 8,8 miljarder kronor var omsatta på Stockholmsbörsen. Ute på de större Europabörserna var utvecklingen likartad med relativt små indexuppgångar i Frankfurt, Paris och London.

H&M:s fjärde kvartal, som avslutades i november 2022, kom in långt under förväntningarna. Rörelseresultatet hamnade hela 77 procent under Infronts konsensus och uppgick till 0,8 miljarder kronor. Aktien backade 5,1 procent.

Det låga kvartalsresultatet berodde enligt H&M på olika "negativa faktorer" på sammanlagt -5 miljarder kronor, bland annat högre råvarukostnader och en förstärkt dollarkurs. I de 5 miljarderna ingick också tidigare aviserade omstruktureringar på 0,8 miljarder kronor. Enligt H&M:s vd Helena Helmersson väntar dessa externa faktorer ha som mest negativ påverkan på resultatet i det kvartal som nu redovisats, samt i det innevarande kvartalet.

SSAB:s B-aktie gick åt rakt motsatt håll med en uppgång på 5,9 procent efter sin kvartalsrapport. Det justerade ebitda-resultatet låg mer eller mindre i linje med förväntningarna medan omsättningen och den föreslagna utdelningen var högre än väntat. Stålbolaget guidade för något lägre realiserade priser för samtliga divisioner under första kvartalet jämfört med det fjärde, medan leveranserna för samtliga affärsområden väntas bli högre.

SCA visade ett ebitda-resultat på strax under 2 miljarder kronor, ett utfall 8 procent under konsensus från Infront. Aktien backade 1 procent.

Dometics justerade ebita-resultat på 430 miljoner kronor var hela 26 procent under konsensus från Infront och motsvarande marginal krympte också betydligt mer än väntat.

Nedgången tillskrivs enligt Dometic främst segmenten EMEA och Americas, där bland annat den amerikanska husbilsmarknaden fortsatt varit mycket svag. Aktien straffades med en nedgång på 11 procent.

Husqvarna tog plats i nyhetsflödet utan att rapportera. Tyska Bosch har ökat sitt innehav i bolaget till cirka 12 procent av aktierna, vilket bidrog till att driva upp kursen drygt 12 procent. Husqvarnas två största ägare Investor och Lundbergföretagen uppgav för Nyhetsbyrån Direkt att de inte sålt några av sina aktier.

Autolivs fjärde kvartal var i mångt och mycket i linje med förväntningarna. Bilsäkerhetsbolaget lämnade dock sin vana trogen en rad framåtblickande prognoser, där bland annat den organiska försäljningstillväxten förväntas bli 15 procent för helåret 2023 – betydligt mer än analytikerna hade räknat med före rapporten. Bolagets vd Mikael Bratt kommenterade också att Autolivs positiva kassaflödestrend "bör ge utrymme för ökad aktieägaravkastning". Aktien var upp 7,3 procent.

Trelleborg levererade ett något högre justerat rörelseresultat än väntat i det gångna kvartalet och den organiska försäljningsökningen var klart större än väntat. Industrikoncernen bedömer att efterfrågan i första kvartalet 2023 blir lägre än under det fjärde kvartalet 2022, justerat för säsongsmässiga variationer. Aktien var trots detta upp drygt 5 procent.

Billerud tappade 6,9 procent sedan förpackningskoncernen inte nått upp till analytikernas förväntningar för det fjärde kvartalet. Bolaget spår också mer utmanande marknadsförutsättningar för de flesta produktkategorier, med lägre efterfrågan under det första kvartalet.

BHG, e-handlare inom bygg- och heminredningsprodukter, rasade 17 procent efter att ha redovisat ett justerat rörelseresultat som låg hela 30 procent under Infronts konsensus.

Garo varnade för att affärsområdet Garo E-mobility blir svagare än förväntat för det fjärde kvartalet. Aktien backade 5,5 procent.

Cloettas rapport innehöll mest mindre avvikelser från konsensus, men den organiska tillväxten på 9,5 procent var under förväntade 10,6 procent. Aktien tappade drygt 5 procent.OMXS30 fredagen den 27 januari

image

Källa: InfrontDirekt-SE