BÖRSEN: TERMINER PÅ PLUS, HOPP OM LÄTTNAD I KINARESTRIKTIONER

2022-11-29 08:42:17

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Terminerna för Europabörserna pekade på tisdagsmorgonen mot en öppning på plussidan. I Asien lyfte börserna i Kina efter att landets statliga råd aviserat en presskonferens under dagen, något som återväckt hoppet om att restriktionslättnader inom ramen för nolltoleranspolicyn för covidspridning kan vara på väg.

Vid 8.30-tiden noterade den tyska DAX-terminen en uppgång med 0,4 procent och Paris CAC40-termin stod på plus 0,5 procent. IG Markets förhandel indikerade en lätt uppgång i den svenska öppningshandeln.

USA-börserna avslutade måndagshandeln nedåt på bred front. Social oro i Kina och signaler från Fed-chefer om fortsatt höjda räntor bidrog till att tynga börserna. Breda S&P 500 backade 1,5 procent, vilket räknat från Stockholmsbörsens stängning var en nedgång med 0,6 procent.

I Asien var Shanghaibörsen upp drygt 2 procent på tisdagsmorgonen och Hongkong med 4 procent medan Tokyobörsen backade 0,5 procent.

Oljepriserna har handlats uppåt på tisdagen med stöd av hoppet om restriktionslättnader i Kina kombinerat med rapporter om Opec-produktionsminskning.

På svensk nyhetsfront väntar sig e-handelsbolaget Boozt att nettoomsättningstillväxten och lönsamheten hamnar i den övre delen av prognosintervallet för 2022, efter stabilt resultat för oktober och bättre än väntat utfall i november.

Diamantproducenten Lucara Diamond lämnar i en operationell uppdatering en prognos för diamantintäkter i intervallet 200-230 miljoner dollar för 2023. Diamantförsäljningen beräknas hamna mellan 385.000 och 415.000 carat 2023.

Astra Zeneca köper Neogene Therapeutics, ett globalt bioteknikföretag som utvecklar och tillverkar "nästa generations T-cellsreceptorterapier" för en köpeskilling om upp till 320 miljoner dollar.

Alfa Laval och AAK bjuder in till kapitalmarknadsdagar på tisdagen. Verkstadsföretaget Alfa Laval kommer att göra en investering på 1 miljard kronor i tillverkning och distributionskapacitet inom sina packningsförsedda värmeväxlare, enligt ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen. Alfa Lavals investeringsprognos på 2-2,5 miljarder kronor årligen är oförändrad.

Hansa Biopharma har presenterat positiva första data från bolagets fas 2-studie med imlifidase för antikroppsmedierad avstötning efter njurtransplantation.


Nasdaq ger enligt Dagens Industri Ericsson bakläxa om muthärvan i Irak. Ericsson borde hanterat sin mututredning om Irak som insiderinformation, enligt Stockholmsbörsens preliminära slutsats som nu har meddelats Finansinspektionen, enligt källor till Dagens Industri.

På rekommendationsfronten sänker Carnegie Clas Ohlson till behåll från köp och riktkursen till 80 från 100 kronor.

Försäljningen i svensk detaljhandel minskade 1,3 procent i oktober från september, säsongsrensat och kalenderkorrigerat. Dagligvaruhandeln steg 0,8 procent medan sällanköpsvaruhandeln sjönk 2,5 procent. Jämfört med samma månad föregående år minskade detaljhandelns försäljning 7,7 procent.

Svensk BNP steg 0,6 procent i tredje kvartalet från kvartalet innan. Jämfört med motsvarande kvartal förra året ökade BNP 2,5 procent. Väntat enligt Infronts analytikerenkät var att BNP skulle ha stigit 0,7 procent jämfört med föregående kvartal och 2,8 procent i årstakt.

På tisdagens fortsatta statistikagenda finns för svensk räkning också KI:s konjunkturbarometer. Från euroområdet kommer preliminär tysk KPI för november och från USA bland annat hushållens konfidensindikator.Direkt-SE