Aktie Verkstadsföretaget Trelleborg ska enligt ett beslut i Nasdaq Stockholms disciplinnämnd på onsdagen betala ett vite uppgående till fyra årsavgifter, motsvarade 9,6 miljoner kronor, till följd av bolagets informationshantering i anslutning till försäljningsrykten kring affärsområdet Trelleborg Wheel Systems i december 2021. Det framgår av ett pressmeddelande från Trelleborg.

Bolaget har å sin sida argumenterat för att ärendet har hanterats korrekt och har framhållit att det i december 2021 endast förelåg tidiga diskussioner med externa partner som inte var tillräckligt precisa att delge marknaden.

”Disciplinnämnden anser att Trelleborg under julhelgen skulle ha agerat mer skyndsamt i sin informationsgivning gentemot Nasdaq Stockholm samt att Trelleborg i ärendet brutit mot reglerna för informationsskyldighet till marknaden i artikel 17 i MAR”, uppger Trelleborg.