BÖRSEN: SMÅ RÖRELSER VÄNTAS INFÖR RIKSBANKENS RÄNTEBESKED

2022-11-24 08:42:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen väntas inleda torsdagen kring oförändrade nivåer. Under förmiddagen släpper Riksbanken ett penningpolitiskt besked som väntas innebära i en ny styrräntehöjning med 75 punkter. Rapportsäsongen har samtidigt fortsatt med delårssiffror från bland annat Elekta.

New York-börserna steg i onsdags efter att protokollsläpp från senaste mötet gött förhoppningar om lägre räntehöjningstakt från Federal Reserve, men uppgången inträffade till största delen redan under Stockholmsbörsens öppethållande. Asienbörserna har överlag rört sig upp på torsdagen, även om vissa nedgångar syns i Kina kopplat till den ökade covid-oron i landet.

Terminerna för Frankfurtbörsen och Parisbörsen är upp 0,2 procent vardera. För den svenska aktiemarknaden indikerar IG Markets förhandel en öppning kring nollstrecket.

I onsdags steg det svenska storbolagsindexet OMXS30 med 0,6 procent till nivån 2.110.

Strålterapibolaget Elekta redovisade på morgonen ett 14 procent lägre justerat rörelseresultat än vad analytiker hade räknat med. Omsättning och orderingång var samtidigt något högre än estimaten. Bolaget förutser att situationen inom leverantörskedjorna gradvis kommer att förbättras under kvartalet februari-april, efter fortsatt befarad negativ påverkan under det innevarande kvartalet.

Fiberbolaget Hexatronic har ingått avtal om att förvärva Knet, verksamt inom mikroduktlösningar för telekomindustrin, för en förväntad köpeskilling om 63 miljoner dollar.

Storägaren i krisberedskapsbolaget 4C Strategies - Priveq - har sålt 5,7 miljoner aktier i bolaget till institutionella investerare. Försäljningen motsvarade nära 17 procent av de utestående aktierna i 4C Strategies. Kursen blev 35:50 kronor, 12 procent under onsdagens stängningsnivå.

Scandinavian Biogas har mottagit budpliktsbud från Aneo Renewables på 15:45 kronor kontant per aktie. Aktien stängde vid 15:84 kronor i onsdags.

Hemelektronikkedjan Elons tredje kvartal präglades till stor del av samgåendet med Electra Gruppen i maj. I likhet med marknaden har Elons omsättning minskat under året när stigande räntor har minskat utrymmet för sällanköpsvaror i konsumentens plånbok, uppger vd Stefan Lebrot.

Seatwirl, verksamt inom flytande vindkraft till havs, ska göra en företrädesemission på närmare 65 miljoner kronor. Från emissionsfronten kan även noteras att First North-listade Redwood Pharmas företrädesemission bara tecknades till drygt 45 procent.

Flera bolag har meddelat vd-förändringar. Industrigruppen Infreas styrelse har beslutat att entlediga vd Tony Andersson. Samtidigt har e-handelsbolaget Pierces vd Henrik Zadig meddelat sin avgång för att gå till riskkapitalbranschen.

Biometribolaget Fingerprint Cards och det tyska halvledarbolaget Infineon har tecknat ett avtal om att gemensamt utveckla och sälja Secora Pay Bio, en helhetslösning för betalkort.

Specialistläkemedelsbolaget Camurus partner Braeburn har lämnat in en uppdaterad ansökan om marknadsgodkännande för Brixadi till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Brixadi är sedan tidigare godkänt för behandling av opioidberoende i bland annat EU.Direkt-SE