BÖRSEN: SECTRA TAPPAR EFTER RAPPORT, OMXS30 -0,4%

2021-03-12 10:15:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen inledde fredagens handel i en vikande tendens. Rapporterande Sectra tappade mark. Electrolux steg med stöd av en positiv riktkursförändring och gick tillsammans med ett flertal defensiva bolag mot strömmen.

Vid 10-tiden var storbolagsindexet OMXS30 ned 0,4 procent vid nivån 2.156. Aktier för drygt 3 miljarder kronor var då omsatta på Stockholmsbörsen. Ute på de ledande Europabörserna noterades lägre kurser i en oregelbunden till vikande tendens.

Bland de mest handlade storbolagen steg vitvarutillverkaren Electrolux med knappt 1 procent till 235:80 kronor. ABG Sundal Collier har höjt sin riktkurs för aktien från 250 till 270 kronor med upprepad köprekommendation.

Flera defensiva bolag steg något. Essity och Swedish Match adderade 0,5 procent vardera.

Sämst utveckling inom OMXS30 index hade Kinnevik följt av Atlas Copco och Hexagon som alla var ned med närmare 1 procent.

Sectras orderingång växte 39 procent i tredje kvartalet som avslutades i januari 2021 i det brutna räkenskapsåret. För bolaget ofördelaktig valutakursutveckling tyngde utfallet. Rörelseresultatet som sjönk drygt 30 procent var vid oförändrade valutor ned cirka 14 procent. Försenade leveranser har påverkat bolagets alla verksamhetsområden under pandemin. I utsikterna påtalar bolaget också risken för leveransförskjutningar. Aktien trycktes ned 5,5 procent.

Ett annat bolag med leveransproblem är eyetrackingbolaget Tobii, där affärsområdet Tobii Dynavox förutspår försenade leveranser av vissa produkter. Förseningen beräknas resultera i uppskjutna intäkter om 40 till 80 miljoner kronor, primärt från andra till tredje kvartalet 2021. Aktien vek ned 0,6 procent.

Sintercast har i sin tur meddelat att brist på halvledare hos fordonstillverkaren Ford medfört en sänkt produktionstakt under februari. Bolaget, som hade en serieproduktion på 2,7 miljoner motorekvivalenter i januari, minskade årstakten till 2,5 miljoner motorekvivalenter i februari. Prognoser ligger dock fast, trots problematiken. Aktien backade nästan 3 procent.

Cellink tar in cirka 3 miljarder kronor genom en riktad nyemission samt via en emission av konvertibler. Teckningskurs i nyemissionen landade på 420 kronor, motsvarande en kursrabatt om cirka 3,4 procent jämfört med B-aktiens stängning på torsdagen. Utspädningen ligger på knappt 7 procent av kapitalet. Aktien var ned 0,6 procent.

På samma tema, men omfattande betydligt mindre kapital, genomförde Enorama Pharma en riktad emission om 7,2 miljoner kronor. Teckningskursen på 26:80 kronor motsvarar en rabatt på 19 procent jämfört med torsdagens stängningskurs. Aktien föll drygt 8 procent.

Creades har sålt 1,2 miljoner aktier i Midsona och innehar därefter aktier motsvarande 3,7 procent av kapitalet och 3,4 procent av rösterna. Creades var ned marginellt medan Midsona sjönk 2 procent.

Diadrom Holdings bokslut för 2020 visade på en minskad omsättning, men en något förbättrad vinst. Styrelsen vill som en försiktighetsåtgärd avvakta med frågan om utdelning ska ges. En utvärdering kommer att ske efter utgången av maj. Aktien gick ned 2 procent.


Graf: OMXS30 fredagen den 12 mars

image

Källa: InfrontDirekt-SE