BÖRSEN: SBB OCH ESSITY RAPPORTRUSAR, HEXAGON NED, OMXS30 -0,5%

2022-10-27 09:36:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen öppnade nedåt på torsdagen, efter att rapportfloden fortsatt med storbolag som Swedbank, Evolution, SBB, Essity och Hexagon. Tydliga vinnare var SBB och Essity.

Storbolagsindexet OMXS30 handlades vid 9.30 ned med 0,5 procent till nivån 1.959, samtidigt som tyska DAX var ned med 0,4 procent och Parisbörsens CAC40 sjönk 0,6 procent.

Högst upp i indexet hittades hygienpappersbolaget Essity, som klättrade över 5 procent. Rapporten var något svagare än väntat, trots att omsättningen var starkare. Men prishöjningarna kompenserar för hög inflation med en tidsfördröjning om cirka två kvartal, skrev vd Magnus Groth i rapporten.

Kostnadsinflation på råvaror, energi och distribution påverkade den justerade ebita-marginalen negativt med 12,7 procentenheter.

"Vi hanterar detta med omfattande prishöjningar och energipristillägg som kommer ha ytterligare effekt under fjärde kvartalet och under 2023", framhöll Magnus Groth.

Den andra utpräglade vinnaren i inledningen var SBB, som steg över 4 procent. Fastighetsbolaget meddelade strax innan delårsrapporten avsikter att bilda och knoppa av ett bostadsbolag för att öka fokuset på samhällsfastigheter. Rapporten var därefter ungefär i linje med förväntningarna. Vd Ilija Batljan intygade också att SBB kan betala kommande obligationsförfall under de närmaste 12 månaderna (cirka 5,2 miljarder kronor) med befintlig likviditet.

Swedbank kom också upp ur rapportfloden med näsan över ytan, med starkare siffror än väntat liksom flera tidigare branschkollegor, trots att liksom den under tisdagen rapporterande sektorkollegan SEB ha talat det om kostnadsökningar. Aktien steg knappt 2 procent efter att guidningen höjts, dock med blott 1 procent över målet 20,5 miljarder kronor samt ytterligare 500 miljoner för utredningar, som banken satte för knappt två år sedan.

Livekasinobolaget Evolution inledde ned och handlades därefter oregelbundet. Rapporten kom in i princip i linje med förväntningarna, och vd talade om att efterfrågan på nya så väl som befintliga produkter är mycket stark men att intäkterna från slotspel inte ökar på ett fullt lika tillfredsställande sätt. Aktien stod kring nollan vid 9.30.

I botten fanns mätteknikbolaget Hexagon, med aktien cirka 3 procent ned, efter att delårsrapporten varit ungefär i linje med förväntningarna. Omsättningen stack ut 2 procent över förväntan medan det justerade rörelseresultatet var 3 procent bättre.

"Den gradvisa avmattningen inom Geosystems motverkades av övriga divisioners förbättrade resultat, särskilt i Kina. /…/ Komponentbristen påverkade den organiska tillväxten negativt med -3 procent under kvartalet, men som tidigare kommunicerats förutser vi ett ökat utbud av komponenter framgent och kan bekräfta att situationen bör vara löst vid årsskiftet", skrev vd Ola Rollén.

Vid sidan av de största bolagen utkom också en mängd rapporter från bolag av något mindre storlek.

Medicinteknikbolaget Bonesupport klättrade 10 procent efter att ha redovisat något högre förlust men också klart högre omsättning jämfört med föregående år.

Andra rapportvinnare var bygg- och heminrednings-e-handlaren BHG, som steg 7 procent efter att ha släppt delårsrapport helt överensstämmande med information som skickades ut redan den 11 oktober.

Längst ned i breda index fanns också rapportbolag. Fastighetsbolaget Coor sjönk 14 procent, konsultbolaget Sweco 9 procent, teknikutvecklaren Sivers 8 procent och marknadsundersökningsbolaget Cint likaså, för att nämna några.


Bild: OMXS30 torsdag den 27 oktober

image

Bildkälla: InfrontDirekt-SE