BÖRSEN: RAPPORTERANDE STORBOLAG ÅT OLIKA HÅLL, OMXS30 +0,9%

2022-04-26 13:33:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gårdagens uppstuds på USA-börserna bidrog till ett positivt klimat på Stockholmsbörsen där kvartalsrapporter i övrigt dominerade nyhetsflödet. SKF sällade sig till vinnarskaran medan Getinge och Alfa Laval gick åt andra hållet.

Klockan 12.30 var Stockholmsbörsens OMXS30 upp 0,9 procent till nivån 2.070. Aktier för cirka 13 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen.

Rapporterande SKF och Getinge gick åt olika håll där kullagertillverkaren belönades med en uppgång på 4,7 procent. Det justerade rörelseresultatet var nära 20 procent bättre än vad analytikerna väntat sig. För helåret 2022 förväntar sig SKF nu en organisk försäljningstillväxt på 4–8 procent, vilket innebär en sänkning från tidigare bedömning som var 5–10 procent.

Sämre gick det för Getinge inte nådde upp till förväntningar i det första kvartalet vare sig avseende omsättning eller justerat ebita. Komponentbrist samt kostnadsökningar för komponenter tyngde resultaträkningen i båda ändar. Aktien var sämsta storbolagsaktie med en nedgång på nära 12 procent.

Strax efter lunchtid kom Alfa Laval med en rapport som i stort prickade de genomsnittliga analytikerestimaten i Infronts enkät. Industribolaget förväntar sig att efterfrågan kommer att bli något lägre under det andra kvartalet än det första. Orderingången ökade med 22 procent vilket var högre än väntat men aktien föll dryga 5 procent.

SSAB levererade högre ebitda-resultat och omsättning än väntat. Ståltillverkaren, vars aktie är upp cirka 22 procent för året, noterade att stålmarknaderna har påverkats av kriget i Ukraina där högre efterfrågan, inklusive lageruppbyggnad, har lett till kraftigt stigande marknadspriser på tunnplåt och grovplåt i Europa samtidigt som priserna på grovplåt i Nordamerika ligger kvar på en hög nivå. Marknaden tycktes kräva mer och aktien var ned 0,3 procent.

Tv- och streamingbolaget Nent som drogs med i Netflix fall tidigare i april redovisade bättre justerat rörelseresultat men lägre omsättningen. Bolaget höjde målet för Viaplay-abonnenter till cirka 7 miljoner vid årets slut. Aktien handlades först upp för att senare vända till en nedgång på 1 procent.

Friluftsbolaget Thule sällade sig till bolagen som prickade förväntningarna och aktien steg initialt med 5 procent men vände sedan till en nedgång på 2,2 procent.

Detaljhandelsbolaget New Wave redovisade rörelseresultat och omsättning i linje med de siffror bolaget offentliggjorde i samband med den omvända vinstvarningen den 12 april. Då steg aktien 14 procent men tisdagens rapport fick motsatt effekt och aktien föll 7,5 procent. Bolagets vd Torsten Jansson skrev i sitt vd-ord att såväl kriget i Ukraina som pandemins utveckling i Kina riskerar att förvärra den ansträngda situationen inom produktförsörjning och logistik.

Bland övriga rapportförlorare fanns bland Probi som var ned 11 procent, medan Proact IT belönades med en uppgång på 10 procent.

Africa Oil rusade 28 procent efter att oljesajten Upstream med hänvisning till källor rapporterat att kolvätefyndet i Block 2913B i Orange Basin, utanför södra Namibia, kan vara det största djuphavsfyndet i världen med utvinningsbara reserver om över 13 miljarder fat oljeekvivalenter.


Diagram: Stockholmsbörsen OMXS30

image

Källa: InfrontDirekt-SE