BÖRSEN: OREGELBUNDEN START VÄNTAS, RESULTATMISS FRÅN H&M

2023-01-27 08:45:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen går mot en lätt positiv öppning på fredagen. Rapporterna fortsätter att strömma in. Under morgonen har vi fått se kvartalssiffror från bland annat H&M, SSAB. Trelleborg, Billerud och Cloetta.

Asienbörserna noterade mestadels mindre rörelser med en viss dragning åt en positiv riktning. Börserna i Fastlandskina höll dock fortsatt stängt.

USA-börserna avslutade torsdagens handel i en positiv ton efter att ha handlats svängigt under den första halvan av sessionen. Räknat från Stockholmsbörsens stängning var S&P 500 index upp 0,9 procent.

Vid 8.30-tiden visade terminshandeln på de ledande Europabörserna på en öppning i en oregelbunden tendens. Noteringen i både Frankfurt och Paris visade på en i det närmaste oförändrad indexutveckling. I förhandeln hos IG var index upp 0,2 procent.

H&M: fjärde kvartal, som avslutades i november 2022, kom in rejält under förväntningarna. Rörelseresultatet kom in 77 procent under Infronts konsensus vid 0,8 miljarder kronor.

Det lägre resultatet berodde enligt H&M på "negativa faktorer" om sammanlagt -5 miljarder kronor, bland annat högre råvarukostnader och en förstärkt dollarkurs. I de 5 miljarderna ingick också tidigare aviserade omstruktureringar om 0,8 miljarder kronor.

SCA visade ett ebitda-resultat på strax under 2 miljarder kronor, ett utfall som låg 8 procent under konsensus från Infront.

SSAB:s justerade resultat kom in något under förväntningarna. Strax före rapporten släpptes meddelade bolaget att det skriver ned 33,3 miljarder kronor av koncernens totala goodwill om 33,6 miljarder. Nedskrivningen bokförs som jämförelsestörande post under fjärde kvartalet och påverkar inte kassaflödet.

Ståltillverkaren ser att den globala efterfrågan på höghållfasta stål för det första kvartalet 2023, som varit stark på många marknader, mattas av något - framför allt i Europa.

Trelleborg levererade ett något högre justerat rörelseresultat än väntat i det senaste kvartalet. Industrikoncernen bedömer att efterfrågan i det första kvartalet 2023 blir lägre än under det fjärde kvartalet 2022, justerat för säsongsmässiga variationer.

Förpackningskoncernen Billerud nådde inte upp till analytikernas förväntningar för det fjärde kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var 1.405 miljoner kronor och den justerade rörelsemarginalen var 12 procent.

Bolaget spår också mer utmanande marknadsförutsättningar för de flesta produktkategorier, med lägre efterfrågan under det första kvartalet. Vidare lanseras ett nytt treårigt effektivitetsprogram.

Garo lämnade en vinstvarning till marknaden. Affärsområdet Garo E-mobility blir svagare än förväntat för det fjärde kvartalet 2022.

Cloettas rapport innehöll mestadels mindre avvikelser jämfört med Infronts konsensus. Både omsättning och justerat rörelseresultat kom i stort sett in enligt förväntningarna. Den organiska tillväxten i kvartalet på 9,5 procent låg dock under det väntade värdet på 10,6 procent. Cloetta har aviserat ytterligare prisjusteringar som succesivt kommer att träda i kraft under det första kvartalet.

Dometics justerade ebita-resultat på 430 miljoner kronor var 26 procent under konsensus från Infront.

Prishöjningar lyfte omsättningstillväxten i det fjärde kvartalet för Nordic Paper. Bolaget ser dock tecken på en svagare efterfrågan efter det senaste årets superkonjunktur.

Probi påverkades negativt av försenade leveranser i USA på grund av en snöstorm. Värdet på dessa leveranser som påverkade omsättningen låg på 18 miljoner kronor. Probiotikabolaget bedömer att det även under 2023 kommer fortsätta att finnas en viss försiktighet i marknaden.

Utanför rapportnyheterna meddelade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att de formellt accepterat Bioarctics ansökan om marknadsgodkännande av lecanemab vid behandling av Alzheimers sjukdom. Beskedet ger Bioarctic rätt till en milstolpsersättning om 5 miljoner euro från dess partner Eisai.

Initiala borresultat från Lundin Gold identifierade nya mineraliserade zoner till söder om de för närvarande definierade mineralresurserna vid fyndigheten Fruta del Norte i Ecuador.

Handelsbanken sänker sin långsiktiga rekommendation för Troax till underperform från market perform.

Pareto sänker sin riktkurs för medincinteknikbolaget C-Rad, en underleverantör inom strålterapisektorn, till 57 kronor från tidigare 60 kronor med en upprepad köprekommendation.

Readlys oberoende budkommitté rekommenderar även det höjda budet på bolaget från Bonnier News om 14:40 kronor per aktie. Tidigare hade kommittén rekommenderat ursprungsbudet på 12 kronor per aktie.

Senare under fredagen väntas rapporter från Autoliv vid klockan 12.00, och Hexpol vid cirka klockan 13.00.Direkt-SE