BÖRSEN: ÖPPNAR NÅGOT NED EFTER UTLANDSPRESS, OMXS30 -0,3%

2022-12-29 09:50:12

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen inledde torsdagen på en något lägre nivå, efter att ha sjunkit även under onsdagen i aktivitetsmässigt dämpad mellandagshandel. USA- och Asienbörserna har backat tillsammans med oljepriserna sedan ett ökande antal covid-fall i Kina oroat marknaden.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 var vid 09.30-tiden ned 0,3 procent till nivån 2.048, efter onsdagens nedgång på 0,7 procent. Under den första halvtimmen gjordes aktieaffärer för beskedliga 0,8 miljarder kronor på Stockholmsbörsen, som utvecklades ungefär som de ledande Europabörserna.

Ericsson, H&M och Autoliv backade närmare 1 procent. Bland de få vinnarna i storbolagsindexet steg vitvaruföretaget Electrolux med 0,3 procent och industribolaget ABB med 0,2 procent.

Under torsdagen handlas en rad bolag, inte minst i fastighetssektorn, exklusive utdelning. Det gäller bland annat SBB som sjönk 22 öre, eller 1,4 procent, efter att ha skiljt av 11 öre i utdelning.

Filo Mining adderade 7 procent och därmed har familjen Lundins prospekteringsbolag stigit nästan 120 procent hittills i år. Filo del Sol är enligt bolaget potentiellt en av de största kopparfyndigheterna i världen och skulle vara en strategisk tillgång för de stora gruvföretagen, sade vd Jamie Beck i en intervju med Dagens Industri.

Diagnostikbolaget Arocell lyfte 14 procent efter besked om att ha fått registreringsbevis från kinesiska myndigheter, vilket innebär att produkten TPS Clia är godkänd för försäljning i landet.

M2 Holding, som styrs av finans- och fastighetsmannen Rutger Arnhult, har minskat innehavet i Wästbygg så att andelen av rösterna nu understiger 50 procent. Efter transaktionen uppgår M2 Holdings ägande i Wästbygg till drygt 46 procent av rösterna. Wästbygg steg 1 procent.

Gruvprospekteringsbolaget Copperstone Resources kommer inte att kunna nå sin målsättning om att före utgången av 2022 få en bekräftelse från Mark- och miljödomstolen att ansökan för återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna är komplett, enligt besked från bolaget på morgonen. Aktien tappade 1 procent.

Kvalitena har sålt hela sitt innehav i Maha Energy, enligt ett flaggningsmeddelande på onsdagskvällen. Maha Energy sjönk 2 procent.

H&D Wireless avancerade 8 procent efter att ha fått två order till ett sammantaget värde om 1 miljon kronor.

Coegin Pharma sjönk 9 procent efter att ha aviserat två kapitalanskaffningar på sammanlagt 25 miljoner kronor.

Företags försök att ta in pengar dämpas fortsatt av de svaga ekonomiska utsikterna. Tech-bolaget Plexians företrädesemission på 33 miljoner kronor som kommunicerades i oktober tecknades bara till drygt 20 procent och garanterna fick därmed teckna 29 procent, vilket tog den totala teckningsgraden till 50 procent. Aktien adderade 3 procent.

IT-säkerhetsföretaget Secits företrädesemission på 34 miljoner kronor fick till 35 procent tecknas av emissionsgaranterna. Bara 55 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter medan 10 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Aktien ökade 15 procent i den tidiga torsdagshandeln.

I eftermiddag väntas veckovis officiell amerikansk oljelagerstatistik. Även USA-data över antalet nya arbetssökande står på agendan.


Graf: OMXS30 torsdagen den 29 december

image

Källa: InfrontDirekt-SE