BÖRSEN: NY NEDGÅNG VÄNTAS, BLANDADE UTFALL I RAPPORTFLODEN

2023-02-22 08:33:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen väntas inleda onsdagens handel på minus. Även de ledande europeiska indexen ser ut att öppna en bit under nollstrecket.

På morgonen har bland annat Truecaller, Kambi och Bico kommit med bokslutsrapporter.

Vid 8.30-tiden noterades den tyska DAX-terminen och Paris CAC40-terminen på minus 0,3 respektive 0,4 procent. Enligt IG Markets förhandel indikerades en nedgång om 0,5 i den svenska öppningshandeln.

I Asien handlades börserna nedåt under onsdagsmorgonen medan de amerikanska indexen stängde kring dagslägsta under tisdagskvällen.

Under kvällen kan marknaden se fram emot ett nytt Fed-protokoll.

På hemmaplan har en rad bolag rapporterat för det fjärde kvartalet.

Truecaller, en plattform för att verifiera kontakter och blockera oönskade samtal och meddelanden, redovisade ett justerat ebitda-resultat på 136 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Under jämförelsekvartalet ett år tidigare låg siffran på 196 miljoner kronor. Bolagets justerade ebitda-marginal uppgick till 30,6 procent (50,0), medan rörelseresultatet, mätt som ebit, blev 127 miljoner kronor (171).

Rörelseresultatet, ebit, blev 127 miljoner kronor (171). Nettoomsättningen ökade samtidigt 13 procent och uppgick till 444 miljoner kronor i kvartalet.

Bico, med verksamhet inom 3D-bioskrivare och bioautomation, redovisar ett rörelseresultat på -703 miljoner kronor (-53,4) för det fjärde kvartalet 2022. I siffrorna ingår en nedskrivning om 625 miljoner kronor, hänförligt till Ginolis, som bolaget meddelade under tisdagskvällen.

Optikerkedjan Synsam redovisade ett ebitda-resultat på 273 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022, ned från 296 miljoner kronor ett år tidigare. Nettoomsättningen ökade samtidigt till 1.373 miljoner kronor, från 1.245 i jämförelseperioden. Den organiska tillväxten minskade samtidigt till 6,8 från 13,8 procent.

Sportboksleverantören Kambi redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på 18,7 miljoner euro motsvarande en rörelsemarginal på 32,3 procent. Under motsvarande period ett år tidigare var rörelseresultatet 7,1 miljoner euro och marginalen 20,2 procent. Intäkterna uppgick till 57,8 miljoner euro, motsvarande en försäljningstillväxt om 66 procent.

Affiliatebolaget Raketech redovisade ett justerat ebitda-resultat om 6,3 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2022 (5,4). Nettoomsättningen uppgick till 15,7 miljoner euro (11,8). Den organiska tillväxten var 23,1 procent (12,5). Styrelsen föreslog samtidig en utdelning om 0:094 euro för helåret 2022, samtidigt som en rad kortsiktiga guidningar gavs under tisdagskvällen.

Kundanskaffningsbolaget Catena Media redovisade intäkter för koncernen totalt som uppgick till 31,5 miljoner euro (31,9), i linje med de preliminära siffrorna som Catena Media tidigare gett. Justerat ebitda för hela koncernen var 12,7 miljoner euro (13,2), även det i linje med tidigare kommunicerade preliminära siffror.

Utanför rapportfloden har Beijer Ref beslutat om en nyemission av aktier av serie B om nära 14 miljarder kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Teckningskursen har fastställts till 110 kronor per ny aktie. Aktien stängde på cirka 174 kronor på tisdagen.

På rekommendationsfronten har Handelsbanken Capital Markets höjt den kortsiktiga rekommendationen, på tre månaders sikt, för Sagax till behåll från sälj.

Vidare har Handelsbanken sänkt sin långsiktiga rekommendation, på tre års sikt, för Trianon till underperform från market perform. Riktkursen är fortsatt 25 kronor. Aktien stängde på 24:15 kronor föregående handelsdag.



Direkt-SE