BÖRSEN: NEDGÅNG INDIKERAS EFTER GÅRDAGENS ÅTERHÄMTNING

2022-07-13 08:35:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen såg ut att gå mot en negativ öppning på onsdagen efter att ha återhämtat sig starkt föregående dag. Marknadens fokus riktas mot inflationsstatistik från USA senare under onsdagen.

Omkring klockan 8.30 indikerade förhandeln hos IG Markets en nedgång med cirka 0,5 procent i Stockholm. Terminerna för tyska DAX-index och franska CAC40 hade samtidigt sjunkit med 0,7 respektive 0,4 procent.

På tisdagen stängde Stockholmsbörsen 1,6 procent högre, efter att ha varit ned med som mest 1,2 procent. I USA sjönk S&P 500 med 0,9 procent och i princip hela nedgången kom efter svensk börsstängning.

Vid 14.30 på onsdagen är det dags för amerikansk KPI-statistik. Inflationen väntas ha stigit till 8,7 procent från 8,6 procent i maj, medan kärninflationen väntas ha sjunkit tillbaka något till 5,9 procent.

"Globala energi- och jordbrukspriser har dämpats från sina toppar, men inhemskt inflationstryck i USA är fortsatt högt på hyres- och servicemarknader som utgör en betydande del av konsumentprisindex", kommenterade Pimco-ekonomen Tiffany Wilding inför statistiksläppet.

I det svenska nyhetsflödet märktes flera bolagsnyheter under onsdagsmorgonen. Handelskoncernen Bufab redovisade ett rörelseresultat på 223 miljoner kronor för det andra kvartalet (178). Den organiska tillväxten uppgick till 16 procent. Vd Johan Lindqvist uppgav att situationen med komponentbrist och leveransstörningar stabiliserades under kvartalet.

Bultens andra kvartal påverkades av en volatil omvärld med ökade kostnader och svängningar i bolagets tillverkning. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 51 miljoner kronor (55). Den underliggande efterfrågan inom fordonsindustrin var fortsatt stark men kundernas produktionsvolymer påverkades negativt av komponentbrist, uppgav vd Anders Nyström.

Butiksinredningsföretaget Itab förbättrade rörelseresultatet till 55 miljoner kronor (38), samtidigt som försäljningen steg 12 procent justerat för valuta. Bolaget bedömer att prishöjningar och andra åtgärder kommer att bidra till att stärka bruttomarginalen under resterande del av året.

Bioteknikföretaget Xvivo hade ett justerat ebitda-resultat på 11,3 miljoner kronor (8,4). Nettoomsättningen uppgick till 94,3 miljoner kronor (59,3), motsvarande en ökning om 59 procent och 44 procent i lokala valutor.

Finanskoncernen Spotlight förväntar sig att rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgår till -14 miljoner kronor, vilket är något sämre än de utsikter som lämnades vid föregående kvartalsrapport. Bolaget vidtar flera verksamhetsförändringar i syfte att anpassa organisationen till rådande marknadsklimat.

Det finländska verkstadsbolaget Konecranes har sänkt helårsprognosen för 2022. Global material- och komponentbrist och andra leveranskedjeproblem samt covid-19-relaterade problem har påverkat bolagets leveranser under det andra kvartalet.

Bland rekommendationer:

*Goldman Sachs sänker sin rekommendation för Sinch till neutral från köp. Riktkursen skruvas ned till 25 från 95 kronor.

*Citi sänker sin rekommendation för Avanza till neutral från köp. Riktkursen sänks till 180 från 281 kronor.Direkt-SE