BÖRSEN: MINDRE RÖRELSER ATT VÄNTA I SLUTET PÅ POSITIV BÖRSVECKA

2021-03-12 08:46:55

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen väntas få en lugn handelsstart på en hittills positiv börsvecka med dagliga nya rekordnoteringar.

Asienbörserna rörde sig övervägande uppåt på fredagen. Hongkong stack dock ut från mängden på lokalt förnyad virusoro. Överlag överpresterade techaktier, särskilt i just Hongkong.

USA-börserna avslutade dagen i positivt territorium efter att stimulanspaketet nu passerat det sista steget i form av en underskrift från USA:s president Joe Biden.

Efter Stockholmsbörsens stängning och fram till USA-börsernas ordinarie stängning klockan 22.00 hade S&P 500 index backat med 0,3 procent.

Vid cirka klockan 8.40 handlades terminerna för de ledande Europabörserna nedåt. Noteringar för Paris- och Frankfurtbörsen var negativa med 0,1 respektive 0,3 procent. Förhandeln hos IG Markets indikerade en öppning nedåt med 0,2 procent för storbolagsindexet OMXS30.

Sectra ökade sin orderingång med knappt 39 procent i tredje kvartalet som avslutades i januari 2021 i det brutna räkenskapsåret. För bolaget ofördelaktig valutakursutveckling tyngde utfallet. Rörelseresultatet som sjönk drygt 30 procent var vid oförändrade valutor ned cirka 14 procent. Försenade leveranser har påverkat samtliga av bolagets verksamhetsområden under pandemin. I utsikterna påtalar bolaget också risken för leveransförskjutningar framåt i tiden.

På temat leveransproblem har också Eyetrackingbolaget Tobii meddelat att affärsområdet Tobii Dynavox förutspår försenade leveranser av vissa produkter. Förseningen beräknas resultera i uppskjutna intäkter om 40 till 80 miljoner kronor, primärt från andra till tredje kvartalet 2021.

Sintercast har i sin tur meddelat att brist på halvledare hos fordonstillverkaren Ford medfört en sänkt produktionstakt under februari. Bolaget, som hade en serieproduktion på 2,7 miljoner motorekvivalenter i januari, minskade årstakten till 2,5 miljoner motorekvivalenter i februari. Prognoser ligger dock fast, trots problematiken.

Cellink tar in cirka 3 miljarder kronor genom en riktad nyemission samt via en emission av konvertibler. Teckningskurs i nyemissionen landade på 420 kronor, motsvarande en kursrabatt om cirka 3,4 procent jämfört med B-aktiens stängning på torsdagen. Utspädningen ligger på knappt 7 procent av kapitalet.

På samma tema, men omfattande betydligt mindre kapital, genomförde Enorama Pharma en riktad emission om 7,2 miljoner kronor. Teckningskursen på 26:80 kronor motsvarar en rabatt på 19 procent jämfört med torsdagens stängningskurs.

Creades har sålt 1,2 miljoner aktier i Midsona och innehar därefter aktier motsvarande 3,7 procent av kapitalet och 3,4 procent av rösterna.

ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Electrolux till 270 kronor från 250 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

Diadrom Holdings bokslut för 2020 visade på en minskad omsättning, men en något förbättrad vinst. Styrelsen vill som en försiktighetsåtgärd avvakta med frågan om utdelning ska ges. En utvärdering i styrelsen kommer att ske efter utgången av maj.Direkt-SE