BÖRSEN: MEST NED, SAAB MOT STRÖMMEN EFTER RAPPORT, OMXS30 -0,8%

2023-02-10 09:31:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen inledde fredagen nedåt efter en strid ström rapporter. Försvarsbolaget Saab gick mot strömmen med en tydlig uppgång.

Omkring klockan 9.25 hade storbolagsindexet OMXS30 sjunkit 0,8 procent till 2.218. Aktier för 1,7 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. Ute i Europa var både tyska DAX-index och franska CAC40 ned 0,4 procent.

Försvarskoncernen Saab rapporterade något högre nettoomsättning och rörelseresultat än väntat för det fjärde kvartalet. Aktien handlades upp 8,7 procent och toppade Stockholmsbörsens omsättningslista.

För 2023 bedömer Saab att den organiska försäljningstillväxten kommer att bli omkring 15 procent för helåret 2023 och att tillväxten i rörelseresultatet kommer att överstiga den organiska försäljningstillväxten.

Detaljhandelsbolaget New Waves aktie handlades ned 5,9 procent. Bolagets rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 blev 547 miljoner kronor (403) och nettoomsättningen ökade till 2.815 miljoner kronor (2.307). Bolaget höjde också utdelningen till 6:50 kronor per aktie (4:25) och föreslår att bolagsstämman beslutar om en split 2:1.

Vd Torsten Jansson flaggade också för att bolaget kommer att öka investeringarna vilket sannolikt tillfälligt kommer att minska rörelsemarginalen något.

Teknikkonsulten Afry redovisade ett justerat ebita-resultat och nettoomsättning något över förväntan samtidigt som utdelningen lämnas oförändrad på 5:50 kronor per aktie. Aktien sjönk 7,7 procent.

Friluftsbolaget Thule sjönk drygt 15 procent i inledande handeln efter att ha redovisat ett rörelseresultat på 4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022, mot väntade 13,3 miljoner kronor enligt Infronts konsensus. Omsättningen på 1.651 var något högre än väntade 1.512 miljoner kronor. Den organiska tillväxten i kvartalet var -21 procent.

På torsdagskvällen meddelade bolaget också att styrelsen beslutat att "lämna över stafettpinnen" till Byggmax vd Mattias Ankarberg som tar över som vd för Thule efter Magnus Welander i augusti.

Fastighetsbolaget Balders hyresintäkter uppgick till 2.805 miljoner kronor i fjärde kvartalet, mot väntade 2.669 miljoner. Driftöverskottet på 2.065 miljoner kronor kom också in något högre än väntat medan ingen utdelning föreslås.

För 2023 räknar Balder med att förvaltningsresultatet med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 6.200 miljoner kronor, jämfört med 6.139 miljoner under 2022.

Aktien steg 8,1 procent.

Omsorgsbolaget Attendo redovisade ett ebitda-resultat i linje med analytikernas förväntningar medan nettoomsättningen blev något högre än väntat. Samtidigt meddelade bolaget att det senarelägger målet om att nå ett justerat resultat per aktie om minst 4 kronor med några kvartal. Tidigare gjordes bedömningen att målet skulle kunna uppnås för helåret 2023. Aktien sjönk 4,8 procent.

Under fredagen gör SBB-avknoppningen Neobo debut på Nasdaq First North. Första affären i aktien gjordes till kursen 17:80 kronor per aktie, efter cirka 25 minuters handel stod aktien i 19:30 kronor.


Graf: OMXS30 fredagen den 10 februari

imageKälla: InfrontDirekt-SE