Aktie Nasdaq Stockholm har fattat beslut om att stoppa handeln i C-aktien i Huvudstaden tills vidare.

”Nasdaq Stockholm AB har beslutat att handelsstoppet ska bestå under en utredning huruvida förutsättningar föreligger för fortsatt handel i Huvudstaden AB:s C-aktie på Nasdaq Stockholm”, skriver Nasdaq i ett meddelande.

Hufvudstadens A-aktie handlas fortsatt.

Spekulationsaktie

Hufvudstaden C är något av en spekulationsaktie som ofta visar extrema rörelser under mycket låg omsättning. Bara i år har aktien stigit nästan 90 procent. Samtidigt har omfattningen av handeln varit synnerligen begränsad. Bara 116 avslut har gjorts sedan årsskiftet. 

Det kan jämföras med A-aktien som bara stigit 4 procent men där antalet affärer varit drygt 13 300. 

Stora och svårförklarliga kursrörelser i Hufvudstadens C-aktien är också orsaken till handelsstoppet. Nasdaq ska nu föra en dialog med Hufvudstaden om prisbildningen i C-aktien. Det säger David Augustsson, presstalesman på Stockholmsbörsen, till Nyhetsbyrån Direkt.