BÖRSEN: ESSITY RAPPORTVINNARE, AUTOLIV FÖRLORARE, OMXS30 -0,9%

2022-04-22 13:09:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen sjönk på fredagen sedan även USA-börserna backat på torsdagskvällen. Nedgången i New York förklarades delvis med ränteoro, sedan Federal Reserve-chefen Jerome Powell sagt att centralbanken vid sitt möte i början av maj ska diskutera en höjning av styrräntan med 50 punkter.

Essity, som tidigarelagt sin kvartalsrapport till fredagsmorgonen, var ohotat i toppen av OMXS30 medan Autoliv som rapporterade vid lunchtid föll brant.

Omkring klockan 13 hade OMXS30 sjunkit 0,9 procent till 2.107 och aktier för 10,9 miljarder kronor var omsatta på Stockholmsbörsen. Bland de större börserna i Europa gick Frankfurt och Paris svagare än Stockholm, då DAX och CAC40 tappade 1,9 respektive 1,6 procent.

Essity lyfte hela 13 procent efter att ha visat upp ett betydligt starkare justerat resultat än väntat för årets första kvartal. Samtliga affärsområden visade hög organisk försäljningstillväxt och bolagets vd Magnus Groth sade vid en rapportpresentation att Essity troligen inte kommer att vara klara med prishöjningarna i år.

Även Volvo-aktien höll sig i positivt territorium och steg 0,4 procent. Volvos resultat och omsättning i första kvartalet överträffade analytikernas förväntningar, medan orderingången låg under vad analytikerna räknat med. Även Volvo uppgav vid en presentation efter rapporten att man avser att fortsätta med prishöjningar framöver.

Fredagens klart svagaste storbolagsaktie var Autoliv, vars resultat för det gångna kvartalet var klart sämre än väntat. Bolaget sänkte också sina egna prognoser för 2022 där man nu räknar med en organisk försäljningstillväxt på cirka 12-17 procent i stället för som tidigare cirka 20 procent. Den justerade rörelsemarginalen för helåret spås nu bli cirka 5,5-7,0 procent, medan tidigare bedömning var cirka 9,5 procent.

Efter att ha handlats ned redan i inledningen fick Autoliv extra fart nedåt efter rapportsläppet och aktien noterades 11 procent lägre.

Andra storbolag som gick svagt var Sinch, ned 5,2 procent, samt ABB och SKF som sjönk 3,3 respektive 3 procent. SKF har beslutat att upphöra med all verksamhet i Ryssland och avser att sälja verksamheten. En nedskrivning på cirka 500 miljoner kronor relaterad till detta ska enligt bolaget redovisas under andra kvartalet.

Saabs rörelseresultat för det första kvartalet var högre än analytikerna räknat med och detsamma gällde försäljningen. Saab bedömer fortfarande att den organiska försäljningstillväxten blir cirka 5 procent för 2022 medan rörelseresultatet bedöms förbättras med 8-12 procent för helåret. Saabaktien växlade under förmiddagen mellan relativt kraftiga plus och minus, men var vid lunchtid upp 0,8 procent.

Nederman backade 4,5 procent efter att i sin rapport ha flaggat för att oron på marknaden kring leveranskedjor samt höga transport- och materialkostnader har tilltagit.

Bland morgonens rapportbolag gick Arjo starkt och steg 5,2 procent. Medicinteknikbolagets ebitda-resultat före engångsposter var något bättre än väntat och bedömningen om att organisk tillväxt för 2022 hamnar inom målnivån på 3-5 procent upprepades.

Även fukthanteringsbolaget Munters justerade ebita-resultat överträffade förväntningarna i Infronts sammanställning och aktien avancerade 5,4 procent.

Likaledes rapportaktuella Fingerprint Cards var en av dagens sämsta aktier med ett ras på 23 procent. Bolagets rörelseresultat försämrades till -31,7 miljoner kronor (1,7) och nedstängningar i Kina relaterade till covid-19 hade enligt bolaget en negativ effekt på omsättningen, som sjönk 15 procent.

SEB Equities har sänkt sin rekommendation för Biotage till behåll från köp. Bioteknikbolaget föll 10 procent.


OMXS30 fredagen den 22 april

image

Källa: InfrontDirekt-SE