BÖRSEN: ELECTROLUX SJUNKER EFTER FRANSKT BESKED, OMXS30 +0,5%

2023-02-23 09:58:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen inledde torsdagen på plus. Electrolux påstås ha brutit mot konkurrensregler i Frankrike och sjönk i börsstarten.

Vid 9.45-tiden hade det svenska storbolagsindexet stigit 0,5 procent till nivån 2.234. Omsättningen låg på 2,5 miljoner kronor. Ute i Europa var det tyska DAX-indexet upp 0,7 procent, Parisbörsens CAC40 steg 0,4 procent och Londonbörsen handlades strax under oförändrat.

Sinch låg i topp på storbolagslistan med en uppgång på 2,2 procent, följd av SEB och Swedbank på plus 1,5-1,6 procent. Övriga storbanker låg också i övre delen av OMXS30.

Astra Zeneca handlas från torsdagen utan rätt till halvårsutdelning om 20:69 kronor. Aktien backade 25 kronor, motsvarande 1,7 procent.

Electrolux hamnade i bottenskiktet med en nedgång på 1,3 procent. Den franska konkurrensmyndigheten har utfärdat ett "Statement of Objections", som inkluderar flera parter inom vitvarubranschen och där Electrolux i Frankrike påstås ha agerat i strid med konkurrensreglerna i Frankrike åren 2009- 2014. En väsentlig inverkan på Electrolux resultat och kassaflöde kan inte uteslutas, enligt vitvarukoncernen.

Rapportaktuella fastighetsbolaget SBB hade en lite svajig inledning kursmässigt och noterades en bit in i handeln på plus 0,5 procent. Förvaltningsresultatet sjönk till 656 miljoner kronor (1.220) i senaste kvartalet.

Fastighetsbolaget Neobo, som nyligen knoppades av från SBB, sjönk också i börsens inledning, aktien var ned 7 procent. Förvaltningsresultatet minskade till 11 miljoner kronor (23) i senaste kvartalet.

Även fastighetsbolaget Cibus handlades ned efter rapport, aktien sjönk 7,5 procent.

Specialistläkemedelsbolaget Calliditas lyfte 8,3 procent. Rörelseresultatet i senaste kvartalet förbättrades till 32,5 miljoner kronor (-222) och bolaget är även på väg mot svarta siffror på sista raden, enligt vd.

Medicinteknikföretaget Elos Medtech försvagades i stället drygt 8 procent efter minskat rörelseresultat till 17,6 miljoner kronor (25,3) i senaste kvartalet.

Axichem och Zaplox handlades i rött territorium efter att ha aviserat företrädesemissioner, aktierna föll 42 respektive 37 procent.

Cavotec har genomfört en riktad nyemission om 165 miljoner kronor till teckningskurs 13:25 kronor, något över onsdagens stängningskurs, klev upp 5,4 procent till 13:70 kronor.

På rekommendationsfronten har Nordea Markets nedgraderat Better Collective till behåll från köp. Affiliatebolaget sjönk 3,5 procent.Direkt-SE