BÖRSEN: BREDA NEDGÅNGAR, SAAB MOT STRÖMMEN, OMXS30 -1,1%

2022-11-16 17:38:05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen avslutade onsdagen nedåt på onsdagen. Till följd av tekniska problem hos Nasdaq stängde handeln klockan 17.25 innan stängningsauktionen.

"Vi arbetar på en lösning och kommer att återkomma när mer information finns tillgängligt", uppgav Nasdaqs kommunikationschef David Augustsson i ett mejl.

Vid stängning hade Stockholmsbörsens OMXS30-index backat 1,1 procent till 2.078. Aktier för omkring 16,4 miljarder kronor hade då omsatts på börsen i sin helhet. På kontinenten var franska CAC 40 ned 0,6 procent medan tyska DAX backade 0,9 procent.

Inom OMXS30 hörde bankerna till vinnarna och var upp mellan 0,9 och 1,9 procent. Även SCA gick starkt med en uppgång om 1,1 procent.

Tyngst inom storbolagsindexet gick det för Sinch som tappade 9,6 procent.

Värmetekniksbolaget handlades på plus under stora delar av dagen men lyckades inte stå emot sentimentet och stängde ned 0,5 procent. Bolaget redovisade siffror för det tredje kvartalet som var högre än analytikerestimaten. Vd Gerteric Lindquist uppgav att bolaget har upplevt synnerligen god efterfrågan och försörjningssituationen är på väg mot en förbättring.

Synsam tappade drygt 19 procent efter sin rapport sedan kvartalssiffrorna visat på en nettoomsättning som stigit i kvartalet men ett ebitda-resultat som var lägre. Optikerkedjan har bland annat belastats av högre operativa kostnader, primärt avseende kostnader för optiker samt ökade kostnader som en effekt av ökad inflation.

Djurhälsobolaget Vimian var ned 6,0 procent efter att ha redovisat ett justerat ebita-resultat på 17,2 miljoner euro för det tredje kvartalet, upp från 11,6 miljoner kronor för ett år sedan. Den justerade ebita-marginalen uppgick till 24,3 procent jämfört med 27,9 procent i fjol.

Utanför rapportfloden har kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings bekräftat fastighetsbolaget Balders kreditbetyg BBB men samtidigt justerat ned utsikterna till negativa. Förändringen avser belysa förhöjd risk och viss osäkerhet kring refinansiering av kommande kreditförfall. Aktien var ned 5,3 procent.

På samma tema sjönk Intrum 5,3 procent efter att Moodys sänkt sitt kreditbetyg för bolaget med hänvisning till sin oro kring Intrums finansiella policy när det gäller belåningsgrad.

Försvarskoncernen Saab steg 3,2 procent efter ökad geopolitisk oro i spåren av en robotexplosion i Polen, nära gränsen till Ukraina, under oklara omständigheter.

Techbolaget Checkin.com var upp 1,8 procent efter att ha redovisat en förbättrad ebitda-marginal i kvartalet. Den förbättrade marginalen var till stor del driven av realiserade synergier från förvärven av GetID och Datacorp.

Assa Abloy höll kapitalmarknadsdag under onsdagen och upprepade sina finansiella mål. Vd Nico Delvaux sade att bolaget räknar med att inom fem år kunna nå synergier på 100 miljoner dollar på rörelseresultatet genom förvärvet av HHI-divisionen från Spectrum Brands. Affären är än så länge stoppad av det amerikanska justitiedepartementet, men Assa Abloy har bestridit beslutet och ett beslut i domstol väntas enligt Nico Delvaux under andra kvartalet 2023.

Aktien var ned 2,2 procent.


Graf: OMXS30 onsdagen den 16 november

image

Källa: Infront.Direkt-SE