BÖRSEN: BREDA NEDGÅNGAR I STOCKHOLM, OMXS30 -1,9%

2022-06-30 12:39:57

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen backade tydligt med resten av Europa på torsdagen och medan Saab gick mot strömmen efter att ha fått en order från FMV på över 7 miljarder kronor.

Omkring klockan 12.30 hade OMXS30 backat 1,9 procent till 1.871 och aktier för 7,2 miljarder hade då omsatts på Stockholmsbörsen. Ute på kontinenten var sentimentet ännu lite surare med franska CAC 40 och tyska DAX som var ned 2,4 respektive 2,5 procent.

I botten av OMXS30 noterades Sandvik och Sinch som sjönk 3,8 respektive 3,7 procent. Bara två bolag befann sig över nollstrecket. Getinge som var upp 0,3 procent och Swedish Match som var upp 0,1 procent.

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca höll emot något bättre än index, möjligen stöttat av ett positivt resultat i Aegan fas 3-studien. Läkemedlet Imfinzi i kombination med kemoterapi visade en signifikant förbättrat patologiskt fullständigt svar avseende icke-småcellig lungcancer. Astra-aktien var ned 1,0 procent.

Saab klättrade 8,3 procent efter en order från Försvarets Materielverk (FMV) på spanings- och ledningsflygplanet Globaleye till Sverige. Orderbeloppet är cirka 7,3 miljarder kronor och kontraktsperioden är 2022-2027.

Programvarubolaget Formpipe har tecknat ett avtal med Malmö Stad avseende förvaltning och vidareutveckling av stadens dokument- och ärendehanteringssystem och tillhörande moduler. Ordervärdet uppgår till mellan 15 och 50 miljoner kronor. Aktien sågs stiga 2,9 procent.

Svagt gick det för Rhovac som är verksamma inom cancerimmunterapi. Aktien dök drygt 51 procent tyngt av att styrelsen undersöker möjligheter för ett potentiellt samgående mellan Rhovac och något annat bolag för att maximalt utnyttja tillgångarna i Rhovac. Alternativet är sannolikt en solvent likvidation av bolaget, om ytterligare studier inte kan motiveras. Beskedet kommer efter att Rhovac i slutet av maj meddelat att fas 2b-studien med RV001 inte lyckades visa att den var överlägsen placebo gällande att förhindra progression hos patienter med biokemiskt återfall (en ökning av PSA) efter kurativt syftande behandling.

Även aktien i Scout Gaming föll tungt – ner 34 procent. Bolaget meddelade att det gör en omstrukturering av verksamheten som innebär att bolaget ska sysselsätta 63 heltidstjänster, jämfört med 131 i slutet av första kvartalet. Samtidigt har bolaget upptagit bryggfinansiering om 20 miljoner för att säkerställa bolagets rörelsekapital, och avser göra en säkerställd nyemission om 100 miljoner kronor.

Synact Pharma lyfte 3,8 procent sedan bolaget beviljats och fått skriftligt svar från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA på begäran om ett typ B pre-IND-möte om den planerade utvecklingen av orala tabletter för behandling av reumatoid artrit hos patienter med otillräcklig respons på enbart metotrexa.


Bild: Stockholmsbörsens OMXS30 torsdagen den 30 juni

imageBildkälla: Infront.Direkt-SE