BÖRSEN: ÅTERHÄMTNING MED UPPGÅNGAR INOM VERKSTAD, OMXS30 +1,2%

2023-03-27 17:58:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen steg på måndagen i likhet med andra Europabörser och återtog delar av fredagens tvåprocentiga tapp. Fastighetssektorn gick periodvis starkt, men hölls tillbaka av ånyo stigande marknadsräntor när bankoron sjönk tillbaka i Europa.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 steg 1,2 procent till 2.112. Aktier för 16,3 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

Bäst i indexet gick fastighetsbolaget SBB som lyfte 5 procent. Även flera verkstadsföretag gick starkt, med Atlas Copco och värmeteknikföretaget Nibe i täten med uppgångar runt 3 procent. ABB skilde av en utdelning på motsvarande 9:50 kronor, men sjönk bara 6:70 kronor, eller 2 procent.

Storbankerna, som har pressats tydligt de senaste veckorna i samband med global bankoro, utvecklades oregelbundet under relativt hög omsättning. Europeiska bankaktier återhämtade sig generellt, med Deutsche Bank i täten.

Det japanska bolaget Yokohama har fått godkännande från EU-kommissionen att förvärva affärsområdet Trelleborg Wheel Systems - i en affär värd 22 miljarder kronor som blev känd i mars i fjol. Den konkurrensrättsliga granskningen fortgår i Storbritannien och besked från den brittiska konkurrensmyndigheten väntas inom kort. Marknaden har oroats kring huruvida affären ska få grönt ljus eller inte. Trelleborg har självt tonat ned den oron. Aktien stärktes 3 procent.

Kreditvärderingsinstitutet Moody's sänkte sitt kreditbetyg för bolagsgruppen Storskogen till B1 från tidigare Ba3, med negativa utsikter. Aktien försvagades 6 procent.

"Vårt arbete med att sänka skuldsättningsgraden till den nedre delen av intervallet för vårt finansiella mål på 2-3 gånger började ge resultat under det fjärde kvartalet. Vi har en god likviditet med en kassa samt outnyttjade kreditfaciliteter på drygt 10 miljarder kronor", kommenterade bolagets finanschef Lena Glader.

SBB-avknoppningen Neobo lockade inte vid börsdebuten, men efter att aktien pressats rejält sedan dess handlas den nu till "illrött reapris", skriver Dagens Industri under vinjetten Veckans aktie och utfärdar en köprekommendation. Marknaden tycktes hålla med och handlade upp Neobo-aktien 14 procent.

Vidare i fastighetssektorn var Castellum upp 0,6 procent efter att Akelius köpt ytterligare 2 miljoner aktier i fastighetsbolaget för cirka 224 miljoner kronor.

Kursen i Besqabs sedan tidigare kända företrädesemission blir 27 kronor per aktie, vilket innebär att emissionen vid full teckning tillför bolaget omkring 833 miljoner kronor före emissionskostnader. För aktieägare som inte deltar blir utspädningseffekten drygt 66 procent. Aktien försvagades 4,3 procent till 45 kronor.

Certifieringsorganet Tüv Süd har beslutat att upphäva CE-certifikatet för medicinteknikbolaget Getinges aortaballongpump Cardiosave. Getinge har fått tre månader på sig att vidta korrigerande åtgärder. Aktien tappade i samband med beskedet, men behöll en del av en tidigare uppgång och slutade vid +0,4 procent.

Oljebolaget Shamaran var ned 11 procent efter att bolaget kommit med en uppdatering kring sina tillgångar i Kurdistan, där turkiska myndigheter stängt exportrörledningar.

Irisity, som säljer kameraövervakningslösningar, avancerade 23 procent efter besked om en riktad nyemission till bolagets nya vd Keven Marier på 17,5 miljoner kronor med en teckningskurs som innebär en premie på 12 procent.

Forskningsbolaget Vivesto föll 18 procent. De bokförda värdena för Apealea, vid behandling av äggstockscancer, skrevs preliminärt ned med 180 miljoner kronor.


Graf: OMXS30 måndag den 27 mars

image

Bildkälla: InfrontDirekt-SE