BÖRSEN: ALFA LAVAL I TOPP PÅ FORTSATT STARK BÖRS, OMXS30 +0,9%

2022-08-08 12:17:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsens starka veckostart visade inga tecken på att kylas av när handeln gick in på lunchtid på måndagen.

Storbolagsindexet OMXS30 hade omkring klockan 12 stärkts med 0,9 procent till 2.016 och aktier för drygt 4,1 miljarder kronor hade då bytt ägare på Stockholmsbörsen.

För de ledande Europabörserna visade indexrörelserna en liknande riskaptit. Frankfurts DAX-indexet ökade 0,6 procent medan Parisbörsens CAC 40 steg 0,8 procent.

Bland storbolagen på svensk mark syntes Alfa Laval placera sig högst upp på vinnarpallen med en uppgång på 3,0 procent. Strax under fanns investmentbolaget Kinnevik som också var upp nära 3 procent. Samtidigt utvecklades Astra Zeneca motströms, vars aktie hade retirerat omkring 0,7 procent. Läkemedelsbolaget meddelade på förmiddagen de preliminära resultaten från fas 2-studien Savannah, som vittnade om att Tagrisso plus savolitinib gav en objektiv responsgrad, så kallad ORR, om 49 procent hos patienter med EGFR-muterad icke småcellig lungcancer med höga nivåer av MET.

De mest livligt handlade aktierna var dock Evolution och Orrön Energy som båda stod på grönt territorium. Evolution var upp 0,7 procent medan Orrön Energy, som föll strax över 11 procent i fredags, visade en tydlig rekyl uppåt på 11,2 procent.

Ljudboksbolaget Storytel var under nollstrecket med 8,7 procent. Aktien tyngdes bland annat av att den nuvarande styrelseledamoten och tidigare vd Jonas Tellander har sålt 100.000 aktier i ljudboksbolaget för cirka 6,9 miljoner kronor. Bolaget har även fått en sänkt rekommendation av Kepler Cheuvreux samt en nedjusterad riktkurs av DNB Markets. I Kepler Cheuvreux analys nämns det att likviditeten och kassaflödet är under fortsatt press.

"Vår modellering indikerar att företaget kommer att behöva ta itu med likviditeten, antingen via mer skuldsättning eller genom aktieemission, under de kommande 6-9 månaderna. Utöver det kan den långsiktiga lönsamheten bli lägre än vad vi ursprungligen beräknat, vilket leder till att vi sänker vår riktkurs och intar en neutral hållning till aktien", heter det i analysen.

Oljebolaget Maha Energy har genom det helägda dotterbolaget, Maha Energy Oman, tecknat avtal med Mafraq Energy LLC för att minska intresseandelen i prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (EPSA) för Block 70 i Oman från 100 till 65 procent. Aktien steg 3,7 procent efter nyheten.

SAS var upp 7,2 procent. Medlemmar i Svensk Pilotförening (SPF) har röstat ja till nytt kollektivavtal. Avtalet har en löptid på 5 år och innebär en reduktion av nuvarande villkor med över 25 procent.

Den oberoende budkommittén i Cary Group anser att budet från CVC Fonder och Nordic Capital "inte är oskäligt ur ett finansiellt perspektiv" givet rådande osäkerheter. Därför rekommenderas aktieägare med en kortsiktig investeringshorisont eller lägre risktolerans att acceptera budet. För investerare med en långsiktig investeringshorisont och/eller högre risktolerans är rekommendationen däremot att inte acceptera budet. Cary Groups aktie utvecklades uppåt med 0,5 procent.


Graf: OMXS30 måndagen den 8 augusti

image

Källa: InfrontDirekt-SE