Ridercam utvecklar teknik för inspelning av åkturer på berg- och dalbanor.

Notering Brittiska Ridercam ansöker om notering på Nasdaq First North. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North har en beräknad första handelsdag den 26 mars 2019. I samband med noteringen kommer Bolaget att genomföra en nyemission om maximalt 23 miljoner kronor.

”Ridercam som i grunden är en engelsk koncern har valt att ansöka om notering på NFN av flera skäl men de kanske viktigaste är att få tillgång till teknikkunniga investerare och en likvid marknad”, skriver bolaget.

Ridercam säljer digital videoteknologi för inspelning av åkturer på berg- och dalbanor i nöjesparker.